Enstitü Hakkında

Enstitü Hakkında

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı ve Türkiye tarihi alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri sunmaktadır. Enstitü programı, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Balkanlar’da, Ortadoğu’da, Orta Asya’da ve Doğu Avrupa’da yer alan ülkelerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve güncel durumları üzerinde durur. Bu amaçla, Enstitü sosyal bilimlerde farklı alanlardan gelen öğrencilere disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir perspektifle yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. 

Enstitü, bağımsız araştırma projelerinin oluşturulmasına destek olur. Bu bağlamda, 19. Yüzyıl ve 20. yüzyıl alanlarındaki bilgi birikimine katkıda bulunabilmek için kendi koleksiyonları ile kütüphane ve arşiv oluşturur, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenler. Ayrıca, enstitüde entelektüel bir atmosferi teşvik etmek için gayri resmi haftalık seminerler düzenlenir. Bu seminerlerde konuklar yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birebir tartışma imkânı bulur. 

Enstitü'nün lisans düzeyindeki sorumlulukları arasında, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki lisans öğrencilerine yönelik zorunlu Türkiye Cumhuriyeti Tarihi derslerinin sunulması da bulunmaktadır. 

 

Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programının ilk yılında 21 kredilik dersin tamamlanması beklenir. İkinci yılında ise yüksek lisans tezinin yazılması, sunulması ve başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir. Ders yükü en az 18 kredilik (6 ders) ders sürecinin yanında sadece tez yazma sürecine odaklanan ayrı bir dersten oluşmaktadır. 

Akademik danışmanları tarafından öğrencilere enstitünün farklı hocalarından ders almaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca, öğrenciler diğer bölümlerden de sınırlı sayıda ders takip edebilirler. 

 

Doktora Programı

Doktora programında (a) 24 veya 30 kredilik (genelde 8 – 10 derse denk gelmektedir) yüksek lisans veya daha üst seviyedeki derslerin takip edilmesi ve (b) doktora tezinin araştırılması, yazılması, sunulması ve başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir. Yüksek lisans döneminde ATA 501 (metodoloji) dersini takip etmeyenlerin doktora döneminde bu dersi takip etmeleri gerekmektedir.