ATASeminars: "Ukrayna Savaşı’nın Tarihsel Kökenleri ve Rus Jeopolitik Tahayyülünde Donbas" by Dr. Onur İşçi

 

 

Özet:

Vladimir Putin, 2021 yılının Temmuz ayında Kremlin'in web sayfasında yayımlanan yazısında, ve 21 Şubat’ta (Ukrayna’ya savaş açmadan üç gün evvel) yaptığı televizyon konuşmasında Ukrayna’nın Rusya’dan farklı bir ulus olmadığını ileri sürmüştü. Savaşın başlangıcından bu yana geçen sekiz buçuk ay boyunca çeşitli vesilelerle bu iddiayı gündeme getiren Putin, Ukrayna ve Rusya’nın aynı tarihsel sürecin kader ortakları olduğunun ısrarla altını çizmeye devam etti. Putin’in tarihe ve iki ülkenin birliğine yaptığı vurgunun gerçeklerle ne derece örtüştüğünü değerlendiren konuşmamda, ilk olarak Romanovlardan günümüze değin evrilen Rus güvenlik doktrinlerinlerine değineceğim. Giderek yıpratma harbine dönüşen ve nükleer senaryoların da tartışıldığı Ukrayna Savaşı öncelikle SSCB-sonrası Rus jeopolitik tahayyülünde Donbas’a atfedilen role ve 2008 Gürcistan Savaşı’ndan bu yana gerginleşen Rusya-Batı mücadelesine ışık tutuyor. Öte yandan, 1991 yılında gezegenin en karmaşık çok-etnisiteli çok-inançlı imparatorluklarından birini devralan Rusya Federasyonu’nun dünya görüşünü (weltanschauung) şekillendiren ideolojik faktörler, savaşın sebeplerini anlamamız bakımından önemli. Konuşmamın ikinci bölümünde Sovyetler Birliği’nin milliyetler politikasına ve özellikle İkinci Harp sonrası Kremlin’in Kırım ve Ukrayna siyasetine değineceğim.

Biyografi:

Dr. Onur İşçi: Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Bilkent Rusya Çalışmaları Merkezi direktörü. Doktorasını 2014 yılında Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü’nden üstün başarı derecesiyle aldı. 20. yüzyıl siyasi tarihi, Çarlık/Sovyet Rusya tarihi, Türk-Rus ilişkileri ve Soğuk Savaş üzerine yazdığı makaleler önemli uluslararası dergilerde yayımlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet-Türk ilişkileri üzerine yazdığı ilk kitabı, Turkey and the Soviet Union During World War II 2019 yılında I.B.Tauris tarafından yayımlandı. 1917 Ekim Devrimine giden süreci incelediği Harp yahut İhtilal: Rusya İmparatorluğu’nun Çöküşü, 1881-1917 başlıklı ikinci kitabı Kronik Kitap tarafından aynı yıl Türkiye’de tarih severler ile buluştu.