Atatürk Enstitüsü Cuma Seminerleri

Atatürk Enstitüsü Cuma Seminerleri, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle, Cumhuriyet tarihinde iktisat, siyaset ve topluma dair çeşitli konuları yeni yaklaşımlarla ele alan araştırmacıları konuk etmeye devam ediyor.

Doç. Dr. Barış Alp Özden'in 22 Mart 2024 Cuma günü saat 14.00'da, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde gerçekleştireceği "'Türkiye’de İşçi Sınıfı Oluşumu, 1946-1962" isimli konuşmasına davetlisiniz. Seminere Üniversite dışından katılmak isteyenlerin 21 Mart 2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar emir.kucuk@boun.edu.tradresine e-mail atmaları gerekmektedir.

Özet

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 1960’lı yıllara uzanan yıllar işçilerin gündelik hayat deneyimlerinin ve çalışma ve yaşam koşullarının köklü değişimlere uğradığı bir döneme işaret etmektedir. Birçok üreticinin tarımsal ekonomiden büyük kentlerdeki sanayi işlerine doğru kaymasına ve ücretli emek formunun yayılmasına tanıklık eden dönem içerisinde işçi sınıfı hem faal bir güç hem de farklı aktörler arasındaki çatışmaların bir konusu haline gelmiştir. Bu konuşma yapısalcı genellemeleri sorgulamak ve özgül tarihsel bağlamları görünür kılmak amacıyla kültür ve gündelik hayat kavramsallaştımalarına başvuruyor. Bu bakış açısından hareketle konuşma, işçilerin büyük şehirlerdeki barınma koşulları ve boş zaman faaliyetleri gibi ayrıksı bir sınıf kimliğinin ve dayanışma örüntülerinin ortaya çıkışını mümkün kılan yerel ve gündelik bağlamlara yoğunlaşıyor. Benzer bir biçimde değişen endüstriyel disiplin rejimleri ve bunların sınıf kültürü ve kimliği üzerindeki etkileri, bir yandan işçilerin deneyimlerindeki çeşitliliği ortaya çıkarmak diğer yandan da direniş ve kolektif eylem imkânlarını tespit etmek amacıyla tartışılıyor. Konuşma, sınıf tanımının sınırları, emeğin değişen anlamları ve sendikaların rolüne dair dönem içinde süren çatışmaların tartışılmasıyla sonuçlanıyor.

Özgeçmiş

Barış Alp Özden, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden modern Türkiye tarihi alanında doktora derecesi aldı. 2018-2020 yılları arasında Toplumsal Tarih dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2021-2023 yıllarında Duisburg-Essen Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalışmaktadır. Development & Change, New Perspectives on Turkey ve Rethinking Marxism gibi çeşitli dergilerde yayınları bulunmaktadır. Working Class Formation in Turkey, 1946-1962: Work, Culture, and the Politics of the Everyday kitabının yazarı, Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony ve Emperyalizm: Teori ve Güncel Tartışmalar başlıklı kitapların eş editörüdür.