Aslı Ebru Şanlıtürk - Women in Change: Female Teachers and Middle Class in the 1940s-1950s

An abstract of the Thesis of Aslı Ebru Şanlıtürk, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2014

Women in Change: Female Teachers and Middle Class in the 1940s-1950s

This study examines the extent of liberation the middle class, educated, and working women enjoyed in Turkey during the 1940s-1950s, together with its restriction within the rules of the family, class and society. For this aim, interviews were conducted with eleven, female, middle class teachers who worked in secondary schools during the1940s and the 1950s. The concept of “liberation” is taken in a narrow sense in this study, referring only to the ability to direct their own lives and making life-changing choices such as about education, work life, and marriage without pressure. Secondary education teachers, working in junior high / high schools, were selected specifically, as they were required to receive university-level (faculty or institute) education in contrast to primary school teachers in the time period concerned.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Aslı Ebru Şanlıtürk tarafından Haziran 2014’te teslim edilen tezin özeti

Değişen Kadınlar: 1940’lı ve 1950’li Yıllarda Kadın Öğretmenler ve Orta Sınıf

Bu çalışmada, 1940-1950 döneminde orta sınıf, eğitimli ve çalışan kadınların ne derece özgürleşebildiği ve bu özgürleşmenin aile, sınıf ve toplum kurallarıyla ne derece kısıtlı olduğu incelenmektedir. Bu amaçla, 1940’lı ve 1950’li yıllarda ortaoğretim okullarında çalışan, orta sınıf mensubu on bir kadın öğretmenle birebir görüşmeler yapılmış ve anlatıları analiz edilmiştir. Çalışma boyunca özgürleşme kavramı dar bir anlamda, sadece kişinin kendi hayatına yön verebilme ve eğitim, iş, evlilik gibi hayati konularda baskılardan uzak karar verebilme yetisini elinde bulundurabilmesi olarak alınmıştır. Sadece ortaöğretim seviyesinde çalışan öğretmenlerin seçilmesinin sebebi de, bahsi geçen dönemde ortaöğretim öğretmenlerinin ilköğretim öğretmenlerine kıyasla üniversite seviyesinde (fakülte veya enstitü) eğitim almış olma mecburiyetlerinin bulunmasıdır.

English