Atacan Atakan - A Teacher, Agitator and Guide: Talebe Defteri and the Formation of an Ideal Child (1913-1919)

An abstract of the thesis of Atacan Atakan for the degree of Master of Arts from the Ataturk Institute for Modern Turkish History to be taken May 2014

A Teacher, Agitator and Guide: Talebe Defteri and the Formation of an Ideal Child (1913-1919)

This thesis examines one Talebe Defteri, a children’s journal, published in the late Ottoman era from 1913 to 1919, that focused on the formation of the ideal child. Since nationalism was a popular idea in society and among the intellectuals, and it was in practice through state policies, especially after the Balkan Wars, the journal is analyzed through the filter of nationalism. With patriotic agitation, Talebe Defteri stimulated the nationalist feelings of readers and raised national consciousness. At the same time, it promoted militarism, heroism, patriotism and revenge and it also presented a modernity perspective by supporting the modern education system and its methods, equality between men and women, the improvement of women’s social status, entrepreneurship, healthcare and physical training. Also, it touched upon the issues of morality and civil society, referring to scouting and youth associations. The discussions on nationalism and social issues in the journal provide clues about the characteristics of the ideal child in that period: patriotic, couregous, bodily, mentally and morally strong, resolute, hard-working, and a follower of modernity.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Atacan Atakan tarafından Mayıs 2014’te teslim edilen tezin kısa özeti

Bir Öğretmen, Provokatör ve Rehber: Talebe Defteri ve İdeal Çocuğun Oluşumu (1913- 1919)

Tez Osmanlı’da yayınlanmış çocuk dergilerinden biri olan Talebe Defteri’ni (1913-1919) ideal çocuk oluşumu temelinde inceleyecektir. Milliyetçiliğin özellikle Balkan Savaşları sonrasında toplumda ve enetelektüel camiada popülerleşmesi ve devlet politikaları ile çeşitli alanlarda uygulamaya konması nedeniyle, dergi milliyetçilik filtresinden geçirilerek incelenecektir. Propaganda yoluyla okuyucularının milli duygularını dürten ve milli bilinci yükseltmeye çalışan dergi aynı zamanda intikam, kahramanlık, militarizm ve vatanperverliği de yüceltmektedir. Milliyetçilik propagandası dışında dergi modernite perspektifi de sunmaktadır. Bunu modern eğitimi ve onun metodlarını, kadın erkek eşitliğini, kadınların toplumsal konumlarının iyileştirilmesini, girişimciliği ve beden gelişimini destekleyerek yapmaktadır. Bu bağlamda dergi ahlak konusuna ve izcilik ve genç derneklerine değinerek sivil toplum tartışmalarına da önem vermektedir. Dergideki milliyetçilik ve toplumsal konular üzerine yapılan tartışmalar o dönemdeki ideal çocuk oluşumu üzerine ipuçları vermektedir. Bu ipuçlarına göre ideal çocuk vatanperver, cesur, bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan güçlü, kararlı, çalışkan ve modernitenin takipçisidir.

English