Batıkan Bulut - Diyanet in the Transnational Field: DİTİB in Germany in the 1980s

This thesis argues that the Turkish Islamic Synthesis (TIS) was re-produced in Germany by means of DİTİB, which was established by the Presidency for Religious Affairs (Diyanet) of the Republic of Turkey. The TIS, which was indoctrinated by the Intellectuals’ Heart in the 1980s and acted as a glue for the Turkish right-wing politics, was obtained by the military junta and became one of the most important ideological tools for the regime. This research considers the 1980 Coup D’état as a breaking point and examines the impact of Turkish-Islamic organizations on the Turkish society in Germany before the establishment of DİTİB. Besides that, this thesis also concerns the Turkish Republic’s activities in Germany by empowering Diyanet to conduct a compre-hensive policy towards Turkish society. As an alternative to the recent debates on the DİTİB, brought about by the current political conjuncture, this thesis research claims that DİTİB is not merely “Long arms of Turkish State” but an outcome of “historical debates on the religion and society in Turkey”.

 

Bu tezde, 1980 Darbesi sonrasında Diyanet tarafından kurulan DİTİB aracılığıyla Türk-İslam Sentezi’nin Almanya’da yeniden üretildiği iddia edilmektedir.  Özellikle 1980’lerde Aydınlar Ocağı etrafında şekillenen ve Türk sağı için adeta bir tutkal görevi gören sentez, darbe yönetimi tarafından benimsenmiş, Evren rejiminin en önemli ideolojik araçlarından biri olmuştur. Spesifik olarak 1980 Darbesini bir kırılma tarihi olarak ele alan bu tez, Almanya’da DİTİB kurulana kadar geçen süreçte dini örgütlerin Türk toplumu üzerine etkisini inceler, darbe sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Diyanet eliyle Almanya’da din alanında  faaliyetlerini ele alır. Son yıllarda DİTİB üzerine güncel siyaset tarafından getirilen eleştirilere bir alternatif olarak, bu tez araştırması ile DİTİB’in salt bir  Türkiye’nin uzun kolu” olmadığı, aksine “Türkiye’de din ve toplum üzerine ortaya çıkan tarihsel tartışmaların” bir ürünü olduğu görülecektir.
English