Batuhan Kahvecioğlu - The Decimation of Livestock: The Ottoman East in the Great War

This thesis investigates the reasons and effects of the small-cattle and draft animals' deaths during the Great War from an environmental history perspective. Focusing on the Eastern Ottoman region, it shows that the state's taxation policies, region's geography, climate, limited veterinary services, and contagious animal diseases were the main reasons behind the decimation of animals. These animal deaths affected the Ottoman government's policies toward animals and created local noncompliance with the government's decrees, showing the bilateral relationship between the environment and population.

 

Bu tez, 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan küçükbaş ve yük hayvanı ölümlerinin nedenlerini ve etkilerini araştırmakta olup bu ölümlere çevre tarihi perspektifinden bakma amacıyla kaleme alınmıştır. Doğu Osmanlı eyaletlerine odaklanan tez; devletin vergi politikaları, bölge coğrafyası, iklim, sınırlı veterinerlik hizmetleri ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının geniş ölçüdeki hayvan ölümlerinin arkasındaki ana nedenler olduğunu göstermektedir. Çevre ile nüfus arasındaki bağlantıyı gözler önüne seren bu hayvan ölümleri, Osmanlı hükümetinin hayvanlara yönelik politikalarını etkilemiş ve yerel halkın hükümet politikalarına karşı çıkmalarına neden olmuştur.

English