Burak Ak - Selective Exposure to Online News: A Qualitative Study of Young Internet Users in Istanbul

Increased autonomy of individuals to select content in online media has raised serious scholar concerns. It is argued that individuals now could aban-don political news for more entertainment exposure; or they could avoid content countering their ideas, and tend to view more of like-minded messages. While a majority of studies testing such hypothesis have been conducted on American society, the literature on Turkey lacks studies that reveal audiences' motivations in media use, particularly their responses to high polarization. This study focuses on urban and young (18-30 aged) Internet users' per-ception of media and news and their media use habits. The research is based on sixteen semi-structured interviews conducted with young Internet users in Istanbul. The sample included both pro-governmental (Justice and Develop-ment Party or Nationalist Movement Party voters) and oppositional partici-pants (Republican People's Party, Good Party or Peoples' Democratic Party supporters) as well as a generational stratification along Z Generation (18-24 aged) and Y Generation members (25-30 aged). The findings are analyzed in the light of both socio-psychological theories on information exposure and more contemporary debates on polarization, post-truth and generational trends in media use. This research demonstrates that instead of living in echo cham-bers where they increasingly interact with only like-minded messages, individuals can also grow an awareness towards polarization and partisanship in media, and mechanisms to cope with disinformation.

Yeni medyanın sağladığı imkanlara bağlı olarak bireylerin içerik seçebilme özgürlüğünün artması akademik anlamda önemli kaygılara yol açmıştır. Bu bağlamda medya kullanıcılarının siyasi haberleri takip etmeyi bırakarak daha fazla eğlence unsuruna yönelebileceği ya da farklı siyasi görüşlerden fikirlerle etkileşimden uzak durarak daha fazla benzer görüşte kişi ve mesajla etkileşime girebileceği öne sürülmüştür. Bu hipotezleri test eden çalışmaların büyük çoğunluğu Amerikan toplumu üzerine incelemeler yapmış, Türkiye'deki literatür ise medya kullanıcılarının motivasyonlarını ve özellikle kutuplaşma ortamında nasıl hareket ettiğini açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu tez çalışması, genç İnternet kullanıcılarının (18-30 yaş) medya ve haber algısını ve medya kullanım alışkanlıklarını incelemiştir. Araştırma, İstanbul'da yaşayan genç İnternet kullanıcıları ile yapılan on altı yarı yapılandırılmış görüşmeye dayanmaktadır. Örneklem, Cumhur İttifakı (AKP veya MHP seçmenleri) ve muhalefet partilerine (CHP, İYİP veya HDP) oy veren görüşmecilerin yanısıra, Z Jenerasyonu (18-24 yaş) ve Y Jenerasyonu (25-30 yaş) üyesi katılımcılardan oluşmaktadır. Bulgular, hem bilgiyle etkileşimi inceleyen sosyal psikoloji teorileri hem de daha güncel olan polarizasyon, gerçek ötesi ve medya kullanımında jenerasyonel eğilimler tartışmaları ışığında analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre sadece benzer görüşte kişilerle etkileşimin olduğu yankı odalarında yaşamak yerine, bireyler medya-da polarizasyon ve partizan tutumlara karşı bir farkındalık geliştirerek, dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri de geliştirebilmektedir. 

English