Burak Demiryakan - Political Instrumentalization of the Ottoman Past in Contemporary Turkey: The Case of 'Diriliş Ertuğrul'

The Ottoman past of Turkey has always been a source of nostalgia in Turkish political history. In contemporary Turkey, the use of the Otto-man past goes beyond nostalgia and has become the central feature of neo-Ottomanism. As an ideology of adopting Turkey's political and cul-tural Ottoman legacy, the concept of neo-Ottomanism was first used during the Turgut Özal period and has been revived under the rule of the Justice and Development Party (AKP). The objective of this research is to find out the characteristics of contemporary neo-Ottomanism. A television series about the father of the founder of the Ottoman Empire, "Diriliş Ertuğrul", is analyzed in pursuit of this objective. Because the series is aired on a television channel of the state-owned Turkish Radio and Television Corporation (TRT) and is explicitly endorsed by the political elite, it represents neo-Ottomanism as a political ideology. As a result of the analysis of contemporary mass media in Turkey, it can be said that neo-Ottomanism which is represented in "Diriliş Er-tuğrul", imagines a morally superior Turkish-Islamic nation and regards Turkey as a great power that protects the Islamic World.

Türkiye siyasi tarihinde Osmanlı geçmişi her zaman bir nostalji kaynağı oldu. Günümüz Türkiye'sindeyse, Osmanlı geçmişinin kullanılması nos-taljinin ötesine geçti ve yeni-Osmanlıcılık'ın önemli bir özelliği haline geldi. Türkiye'nin kendi Osmanlı geçmişini siyasi ve kültürel anlamda sahiplenmesi gerektiğini savunan bir ideoloji olarak yeni-Osmanlıcılık kavramı ilk kez Turgut Özal döneminde kullanıldı ve AKP döneminde yeniden canlandı. Bu çalışmanın amacı günümüzdeki yeni-Osmanlıcılık'ın özelliklerini bulmaktır. Bu amaç için, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusunun ba-basını anlatan "Diriliş Ertuğrul" isimli dizi incelendi. Dizi devlete ait televizyon kanalı TRT'de yayınlandığı ve siyasi elitlerin açık desteğini aldığı için, bir siyasi ideoloji olarak yeni-Osmanlıcılık'ı yansıttığı söylenebilir. Günümüz Türkiye kitle medyasının analizinin bir sonucu olarak, "Diriliş Ertuğrul"'un temsil ettiği yeni-Osmanlıcılık'ın ahlaki olarak diğerlerinden üstün bir Türk-İslam milleti tahayyül ettiği ve Türkiye'yi İslam Dünyasını koruyan bir büyük güç olarak gördüğü söylenebilir.

English