Çağatay Kılıç - Relations between Soccer and Politics since 1990s

This thesis analyzes Turkish Generation Z, which has been scrutinizing recently in terms of family, education, and socialization, and also in comparison between its Western counterparts. The research is based on the thought that political and social events affected and changed this generations' attitudes. In Turkey, Generation Z includes individuals born after 2000. To explain the historical background of the term generation, Karl Mannheim's generation theories were used. Twenty- five in-depth interviews were conducted with students from universities in Istanbul. Instead of collecting statistical data, the main aim was to understand Turkish Generation Z. Also the major generations from 20th and 21st century, namely, Silent, Baby Boomer, Generation X, Generation Y, and Generation Z in Europe, America, and Turkey were explained in terms of family, education, social life, and technology. The study consists of Generation Z members who are enrolled at a university in Istanbul, therefore, instead of general conclusions, personal expressions were provided.

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de özellikle son yıllarda konuşulmaya başlayan Z kuşağının aile, eğitim ve sosyalleşme üzerine düşüncelerini, tutumlarını incelemek ve Batı'daki Z kuşağı ile karşılaştırmaktır. Toplumların içinde bulunduğu siyasi ve sosyal olayların gençlerin yani kuşakların tutumlarını etkilediği ve değiştirdiği göz önüne alınarak çalışmanın kaynağı oluşturmuştur. Z kuşağı yaş aralığı olarak 2000 sonrası doğanlar alınmıştır. Tarihsel olarak kuşak kavramını açıklamak amacıyla ise Karl Mannheim' ın kuşak teorilerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 25 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Derinlemesine görüşme yapılmasının nedeni ise istatistiki bir veriden çok bu kuşağı anlamanın amaçlanmasıdır. 20. Ve 21. yüzyılda Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki beş ana kuşak: Sessiz kuşak, Baby Boomer kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı, ve Z kuşağı, eğitim, aile, sosyal hayat ve teknoloji gibi konular üzerinden açıklanmış; karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma yalnızca İstanbul'da üniversite öğrencilerini kapsadığından genel çıkarımlardan çok kişisel ifadelere yer verilmesine imkân sağlanmıştır.

English