Doruk Engin - Turkey’s Social and Political Polarization from 1957 to 1960

 

Turkey’s Social and Political Polarization from 1957 to 1960

In this work, Turkey’s 1957 60 period, which is one of the most strained periods during the multi-party democratic regime, will be analyzed. The polarization, arising from social and political tension, is the res e arch subject of this thesis. From the foundation of the republican regime in Turkey, multi-party system was aimed and the attempts for democratization are covered. Followingly, after the World War II, Turkey’s multi-party system transition, the foundation of the Democrat Party and its early tough years, 1946 snap elections and its aftermath are covered. Then, the triumph of the Democrat Party in 1950, their first period and back to back electoral victory is analyzed. After 1954, emerging economic and social troubles and government’s rigid measures are analyzed to give background. After these background parts, together with 1957 snap elections, the events, which never eased the strained political atmosphere, are historically covered. Also, to understand the polarization, the reflection of the tense political atmosphere is covered with speeches, daily newspapers and social life examples.

 

 

1957'den 1960'a Türkiye'nin Toplumsal ve Siyasi Kutuplaşması

Bu çalışmada, Türkiye’de çok partili demokratik hayatın geçmişteki en büyük gerilimlerinden biri olan 1957-1960 dönemindeki siyasi ve toplumsal gerilimlerden kaynaklanan kutuplaşmanın bir incelemesi yapılmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber hedeflenen demokratik rejimin gerekliliği olan çok partili hayatın, 1946’ya kadar olan denemelerini ve o zamanki toplumsal dinamikleri de içine alan bir arka planını analiz eden bu çalışmada, daha sonra sırasıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni düzenle beraber, Türkiye’nin çok partili hayata geçmesi, Demokrat Parti’nin kuruluşu ve ilk dönemdeki yaşadığı zorluklar, 1946 erken seçimleri ve sonrasındaki siyasi gerilimlerle beraber 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesini ele almaktadır. Daha sonrasında Demokrat Parti’nin ilk dönemi, CHP’nin 27 yılın ardından muhalefete geçmesi, 1954 seçimlerinde artan oylarıyla kazandığı zaferle başlayan ama daha sonra yaşanan ekonomik ve toplumsal bunalımlarla beraber alınan bir dizi sert önemlerle yaşanan toplumsal gerilimlerle tezin nihai konusu olan dönemine 1957 seçimleriyle giriş yapılacaktır. 1957’deki erken seçim sonrası başlayan yüksek gerilimi ve 1960’a kadar neredeyse hiç azalmayan etkisini, hem tarihi olaylarla, hem de bu gerilimden kaynaklanan kutuplaşmayı ve bunun siyasetteki, günlük gazetelerdeki ve toplumsal hayattaki yansımalarıyla birlikte irdelenecektir.

English