Dünya Ahtem Öztogay - Finance and the Bourgeoisie: The Establishment of Private Sector Banking in Turkey (1946-1958)

An abstract of the thesis of Dünya Ahtem Öztogay, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken in June 2014 

Finance and the Bourgeoisie: The Establishment of Private Sector Banking in Turkey (1946-1958)

This study, a major premise of which is that finance cannot be considered separately from socio-political power relations, examines the rise of private sector banking in relation to the transformation of the bourgeoisie in Turkey after the Second World War. By looking at the financial sector in the 1950s in a historical and social context, this work tries to assign hitherto neglected finance its place. Stipulating that in late-capitalized countries finance capital organizations usually emerge as conglomerates, the study attempts to contextualize the developments in the finance sector and the rise of the bourgeoisie in the post-war period to understand the emergence of finance capital and conglomerates in Turkey.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans derecesi için Dünya Ahtem Öztogay tarafından Haziran 2014'te teslim edilen tezin özeti

Finans ve Burjuvazi: Türkiye'de Özel Bankacılığın Kurulumu (1946-1958) 

Kısaca, bu çalışma İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de özel bankacılığın yükselişini ve bu yıllarda dönüşüm içindeki burjuvaziyle ilişkisini anlamaya çalışmaktadır. Finans, sosyo-politik ilişkilere dışsal değildir. Bu çalışma tarihsel ve toplumsal bir bağlam içinde 1950'lerdeki finans sektörüne bakaraktan finansı yerine oturtmayı amaçlar. Geç kapitalistleşen ülkelerde finans kapitalin biçimi holdingler şeklinde olmaktadır. Bu anlamda çalışmanın diğer bir amacı da II. Dünya Savaşı sonrası dönemde finans sektörünün genişlemesini ve burjuvazinin yükselişini bağlamsallaştırarak Türkiye'de finans kapitalin ve holdinglerin oluşum sürecini anlamaktır.

English