Emine Beyza Satoğlu - Anatolian Tigers: Local Adaptability to Global Competitiveness in Kayseri

An abstract of the Thesis of Emine Beyza Satoglu for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2008

Abstract

This study aims to analyze the post-1980 export-oriented industrialization story of the leading provinces of Anatolia, the commonly called “Anatolian Tigers”, by focusing firstly on the Turkish manufacturing industry data with references to the impacts of the changing global economics and local adaptation to the liberal system; second, particularly through concentrating on the socio-economic institutional aspects of the development in Kayseri, a typical Central Anatolian rapid industrialized province.

A relative adaptation in particularly labor-intensive sectors of manufacturing industry regardless from state supports into the global market economies is observed in Denizli, Gaziantep, Kahramanmaras, Kayseri, Konya ve Malatya that classified as Anatolian Tigers. The local institutions in Kayseri provided a ground to benefit from the advantages of flexible production models underlining the prominence of SME prevalently seen in Anatolian manufacturing firms. The manufacturing firms in Kayseri benefited from networks arising from the social ties seen in traditional relations, and from the localities of public and private institutions while at the same time modeling Asian Tigers cost reduction methods. In this regard, the sociological aspects of the Anatolian family and organizational firm structure and institutional assets of the provinces fitted to the conditions of international trade and the changes in organizational structure in international division of labor. Thus, the subject refers to an articulation of the local into global, and also the fit between the traditional societies and the competitive global economy.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için Emine Beyza Satoglu tarafindan Eylül 2008’da teslim edilen tezin kisa özeti

Özet

Bu çalisma öncelikle yeni dünya ekonomisine ve buna bagli olarak ortaya çikan uluslararasi liberal piyasa modellerine yerelde verilen tepkileri ve adaptasyon sürecini dikkate alarak Türkiye Ðmalat Sanayii verileri üzerinden “Anadolu Kaplanlari” olarak bilinen 1980 sonrasi ihracata dayali büyümede asama kaydetmis ve sanayilesme yolunda ilerlemis Anadolu illerini ve özelliklerini belirlemeyi, ikinci olarak da bu süreçlerin sosyo-iktisadi ve kurumsal yönlerini anlamak için Orta Anadolu’da bahsedilen hizli sanayilesmenin tipik bir örnegini teskil eden Kayseri üzerine yogunlasmayi amaç edinmistir.

Denizli, Gaziantep, Kahramanmaras, Kayseri, Konya ve Malatya olarak siniflandirilan Anadolu Kaplanlari özellikle imalat sanayiinin emek yogun sektörlerinde, devlet desteginden bagimsiz, daha çok kendi dinamiklerine dayanan ve 1980 sonrasi liberal piyasa sistemine geçis ile ortaya çikan göreceli bir adaptasyon basarmislardir. Kayseri örneginde yerel kurumlarin ve Anadolu’daki yaygin Küçük ve Orta ölçekli isletmeciligin Esnek Üretim Modelleriyle uyumu gözler önüne serilmistir. Kayseri imalat sanayii firmalari geleneksel toplumsal iliski aglari ve kamusal ve özel kurumlardaki yerellik unsurlari ile degisen rekabet kosullarina uyum saglamislardir. Konu yerelin küresele olan eklemlenmesi ve geleneksel toplumlardaki sosyal iliskilerin rekabetçi piyasa ekonomisinde iletisim ve dönüsüm aglarini artirmadaki artan etkisini göstermektedir.

English