Emircan Kürküt - Homogenization and Turkification Practices in Kuzguncuk, Istanbul in the Context of the Events of 6-7 September 1955

Kuzguncuk is a small, popular village in Istanbul near the Bosphorus. According to most official and unofficial written and oral documents, Kuzguncuk was a village of mostly Jews, Greeks, and Armenians rather than Muslim Turks up until the mid-twentieth century. In other words, the neighborhood is usually described by residents and in local and official discourses as a village of peace, harmony, and tolerance. Kuzguncuk's non-Muslim population started to decrease following the Turkification and homogenization practices of the Turkish nation-state such as Turkifying street names (the 1930s), a capital tax (1942), 6-7 September pogrom (1955), the deportation of Greek (1964), and the military operation in Cyprus (1974). Most of the Greeks and Jews were forcibly or voluntarily migrated to Greece and Israel. Specifically, the events of 6-7 September directly damaged Kuzguncuk's non-Muslims because looters attacked several non-Muslim houses and shops. Unfor-tunately, recent statistics reveal that the current non-Muslim popula-tion of Kuzguncuk is only 1 percent of the total population of the village. Kuzguncuk lost its multicultural characteristic though Muslim Kuzgun-cuk residents hold up the multiethnic characteristic of the village in their nostalgic discourses. The general objective of this research is to unpack the historical facts of the Turkish Republic's homogenization and Turkification practices via an analysis of the case of Kuzguncuk. In other words, this study is a memory work of one of the well-known villages of Istanbul.

Kuzguncuk, İstanbul'un Boğaziçi kıyısında popüler ve küçük bir semttir. Resmi/resmi olmayan yazılı ve sözlü belgelere göre, Kuzguncuk 20. yüzyılın ortalarına kadar çoğunlukla Müslüman nüfustan ziyade Muse-viler, Rumlar ve Ermenilerin ikamet ettiğini bir bölgedir. Mahalle sakin-leri tarafından genellikle bu semti tanımlamada; barış, harmoni ve hoşgörü ifadeleri kullanılır. Kuzguncuk'un yüksek gayrimüslim nüfusu, sokak isimlerinin Türkleştirilmesi, (1930'lar), Varlık Vergisi (1942), 6-7 Eylül Olayları (1955), Zorunlu Rum Sürgünü (1964) ve Kıbrıs Askeri Operasyonu (1974) gibi uygulamarla zarar görmüştür. Dolayısıyla, Rumların ve Musevilerin çoğu, zorla veya gönüllü olarak Yunanistan'a ve İsrail'e göç etmiştir. Özellikle, 6-7 Eylül olayları sırasında yağmacılar sahipleri gayri-Müslim olan birçok eve ve dükkana saldırdığı için Kuzguncuk gayri-Müslimlerine doğrudan zarar verilmiştir. Ne yazık ki, son istatistikler Kuzguncuk'un gayri-Müslim nüfusunun semtin toplam nüfusunun yalnızca %1'ini oluşturduğunu belirtmektedir. Kuzguncuk çok kültürlü bir özelliğini kaybetmiştir. Fakat, Müslüman Kuzguncuk sakinleri söylemlerinde köyün çok kültürlü yapısını nostalji olarak sürdürmeye devam etmektedirler. Araştırmanın genel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin homojenleşmesi ve Türkleştirme pratiklerinin tarihsel gerçeklerini Kuzguncuk örneğini analiz ederek çözmektir. Başka bir deyişle bu çalışma, İstanbul'daki tanınmış köylerden birinin hafıza çalışmaları olacaktır.

English