Falma Fshazi - Albanian Dilemma in the Balkans: Nationalism and Globalization

An abstract of the Thesis of Falma Fshazi for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on September 2005

Albanian Dilemma in the Balkans: Nationalism and Globalization

This thesis consists of a case study of the interaction of nationalism and globalization in a specific geography: the Balkans, more precisely, Albania, Kosovo and Macedonia. The thesis is focused on three major issues: first, it analyses three Albanian societies in the Balkans focusing on the nationalist dynamics. It analyses and compares the present situation of Albanian nationalism and the national identity in Albania, Kosovo and Macedonia. Second, it investigates the interaction of globalization and nationalism in these societies with a special emphasis on the effect of globalization on national identity, ethnic minorities and nation-state. Third, the thesis makes an effort to debunk some myths on the Balkans and especially on the Albanians. Despite the historical background that tries to trace the roots of the present day Albanian situation in the past, the concern of the thesis is the current condition of nationalism and national dynamics especially in Albania, but also in Kosovo and Macedonia. The thesis represents also a general analysis of the society in a former communist country - Albania - and the effect the communist regime had on national identity. To sum up, the thesis attempts to throw some light on contemporary Albania and the nearby Albanian communities, trying to offer some realistic insight into the real social and political dynamics of the Albanians in the Western Balkans.

Bogaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Falma Fshazi tarafından eylül 2005’te teslim edilen tezin kısa özeti

Balkanlar’da Arnavut İkilemi: Milliyetçilik ve Küresellesme

Bu tez milliyetçilik ve küresellesme etkilesiminin bir Balkan cografyası üzerindeki etkisini incelemektedir. Tezin, Balkanlarda odaklandıgı nokta ise Arnavut toplumlarıdır. Tez üç ana sorunsal çerçevesinde gelismektedir: Bir, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya’da Arnavut milliyetçiliginin dinamiklerini incelemekte ve kıyaslamaktadir. İ[1]ki, bu toplumlarda küresellesme milliyetçilik etkilesimini irdeleyerek küresellesmenin ulusal kimlik, etnik azınlıklar ve ulus devlet üzerindeki etkisini incelemektedir. Üç, tez Balkanlar ve özellikle Arnavutlar hakkında var olan birçok miti ortaya cıkarmak için çaba göstermektedir. Arnavutların bugünkü durumlarının geçmisteki kökenlerini arastıran tarihsel bir bölüm içermekle beraber, tezin esas odak noktası günümüzdeki Arnavutluk ve sınırlarındaki Arnavut toplumlarıdır. Tez aynı zamanda post komünist toplumlarda ulusal kimlik arastırması çalısmalarının de bir örnegini olusturmaktadır. Tez özünde bugünkü Arnavutluk ama aynı zamanda Kosova ve Makedonya’daki Arnavut toplumlarını milliyetçilik açısından incelerken söz konusu toplumların sosyo-politik dinamiklerini tarafsız ve gerçekçi bir bakıs açısı ile sunmaktadır.

English