Fatma Berin Okur - Conspicuous Consumption in Turkey in the 1950s: An Examination of Hayat Magazine

An abstract of the thesis of Fatma Berin Okur for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2007

Conspicuous Consumption in Turkey in the 1950s: An Examination of Hayat Magazine

This study aims to examine the ascendance of social mobility opportunities in Turkish society in the 1950s. In so doing, it draws upon Veblen’s notion of conspicuous consumption.Veblen’s notion is striking in that it highlights both the continuous nature of striving for higher status positions and the role of wealth display for status aspirants. The main body of the thesis is shaped around some social transformations in the 1950s, regarding the perception of marital relationships, social mobility, and consumption patterns. In this respect Hayat magazine is considered both a valuable source to trace such changes and a social phenomenon to be examined in its own respect.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Fatma Berin Okur tarafından Eylül 2007’de teslim edilen tezin kısa özeti

Türkiye’de 1950’li Yıllarda Gösterişçi Tüketim: Hayat Dergisinin bir İncelemesi

Bu çalışma 1950’li yıllarda Türkiye’de sosyal mobilite fırsatlarında gerçekleşen artışı incelemeyi amaçlamaktadır. Bunun için, Veblen’in gösterişçi tüketim kavramından faydalanmıştır. Gösterişçi tüketim kavramı, hem statü edinme mücadelelerinin sürekliliğini hem de bu mücadelelerde parasal gösterişin oynadığı rolü vurgulaması bakımından dikkat çekicidir. Tezin ana hatları evlilik ilişkileri, sosyal mobilite ve tüketim kalıplarından hareketle 1950’lerde ortaya çıkan bazı sosyal dönüşümler çerçevesinde şekillenmiştir. Bu hususta,Hayat dergisi hem bu değişiklikleri gözlemlemek için değerli bir kaynak, hem de başlı başına bir sosyal olgu olarak ele alınmıştır.

English