Fikri Buber - The Making of Neoliberal Subjectivity in Turkey: The Case of Coaching as a subfield of Self Help Industry 

The Making of Neoliberal Subjectivity in Turkey: The Case of Coaching as a subfield of Self Help Industry  

 

This thesis examines the processes of neoliberalization and the construction of neoliberal subjectivity in Turkey. Using both the Marxist approach, which sees neoliberalism as a class project and the Foucaldian approach, which analyzes it as governmentality, the thesis focuses on career coaching in the context of these two frameworks. The coaching profession, which is considered as a sub-field of the self-help industry, is a technique of power that has been effective in the naturalization of ideological assumptions of neoliberalism and the restructuring of the hegemonic status of neoliberalism through the construction of neoliberal subjectivities. In this context, this thesis argues that coaching, career coaching in specific, is a technique of power that manufactures an employee subjectivity based on the principles of entrepreneurship and docility and, in this way, aims to adapt individuals to the neoliberal labor regime. It tries to prove this claim by analyzing semi-structured interviews conducted with coaches who specialized in career coaching and those who received coaching service.

Türkiye'de Neoliberal Öznelliğin İnşası: Kişisel Gelişim Endüstrisinin Alt Alanı Olarak Koçluk Örneği

Bu tez, Türkiye'de neoliberalleşme süreçlerini ve neoliberal öznelliğin inşasını incelemektedir. Hem neoliberalizmi bir sınıf projesi olarak gören Marksist yaklaşımı hem de onu yönetimsellik olarak analiz eden Fukoyen yaklaşımı kullanan tez, bu iki teorik çerçeve bağlamında kariyer koçluğuna odaklanmaktadır. Kişisel gelişim endüstrisinin bir alt alanı olarak değerlendirilen koçluk mesleği, neoliberalizmin ideolojik varsayımlarının doğallaştırılmasında ve neoliberalizmin hegemonik statüsünün neoliberal öznelliklerin inşası yoluyla yeniden yapılandırılmasında etkili olmuş bir iktidar tekniğidir. Bu bağlamda, bu tez, koçluğun, özelde kariyer koçluğunun, girişimcilik ve uysallık ilkelerine dayalı bir çalışan öznelliği üreten ve bu şekilde bireyleri neoliberal emek rejimine uyumlamayı amaçlayan bir iktidar tekniği olduğunu iddia ediyor. Çalışma, kariyer koçluğu konusunda uzmanlaşmış koçlarla ve koçluk hizmeti almış kişilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeleri analiz ederek bu iddiayı kanıtlamaya çalışıyor.

English