Gül Banu Kayır - In Pursuit of Answers to Difficult Questions: A Long Story Narrated by Two Journals of the Jewish Community

Abstract: “In Pursuit of Answers to Difficult Questions: A Long Story Narrated by Two Journals of the Jewish Community”

Gül Banu Kayır, Master’s Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2017 

Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Thesis Advisor

This thesis examines the solutions that the Jewish Community in Turkey came up with in response to growing problems that developed in the period of the 1930s and 40s. Spreading nationalism, the ideal of homogenous state and simultaneously increasing anti-Semitism were among these vital, rapidly developing issues the effects of which were inevitably felt by Jewish communities around the world, including the Jews in Turkey. The work focuses on two specific journals of the community, La Boz de Oriente (1931-1939) and La Boz de Türkiye (1939-1949), to determine the process of thought that led to a particular solution regarding these suffocating problems. The thesis studies the issue of Palestine, the process of establishing a national state and the creation of a national history as parts of said solution. To understand the particular way that the answer was formed, the study examines articles published in the journals over the years and select ones that construe a meaningful whole.Consequently, with the help of the community’s own publications, this study interprets the endeavors of the Jewish minority in Turkey in subjects of creating a solution to the critical problems and emancipation process. 

 

Özet : “Zor Sorulara Cevap Arayışında: Yahudi Cemaatinin İki Gazetesinin Anlattığı Bir Uzun Öykü”

G. Banu Kayır, Yüksek Lisans Adayı, 2017
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Tez Danışmanı

Bu tez çalışması, 1930 ile 40’lı yıllar arasında belirginleşen sorunlara yanıt olarak Türkiye’deki Yahudi cemaatinin ortaya koyduğu çözümü incelemeyi amaçlıyor. Yalnız Türkiye’deki Yahudilerin değil, dünyadaki bütün Yahudi cemaatlerinin etkisini kaçınılmaz olarak hissettiği bu sorunlar arasında milliyetçiliğin yayılması, homojen devlet ideali ve eşzamanlı olarak artan anti-Semitizm faaliyetleri başı çekiyordu. Çalışma, bu boğucu sorunlarla ilgili belirli bir çözüme ulaşan düşünce sürecini ortaya koymak için cemaatin iki dergisini; La Boz de Oriente (1931-1939) ve La Boz de Türkiye’yi (1939-1949) incelemektedir. Tez sözü edilen çözümün bir parçası olarak Filistin meselesi, ulusal bir devlet kurma süreci ve ulusal tarih yaratma süreci üzerine odaklanmaktadır. Çalışma bahsi geçen gazetelerin sayfalarına taşıdığı çözümün yıllar içinde nasıl oluştuğunu anlamak için söz konusu dergilerde yayınlanan makaleleri inceleyerek, anlamlı bir bütün oluşturması mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kısacası bu tez özünde, Yahudi azınlığın "özgürleşme" süreciyle ilgili çabalarını, Türkiye’de ve dünyada büyümekte olan sorunlara getirdikleri çözümü kendi yayınlarının sunduğu ürünler aracılığıyla yorumluyor. 

 

English