Hacer Atabaş - Comparing the Relationship between Turkey and the World Bank in the 1980s vis-à-vis the 1990s

An abstract of the Thesis of Hacer Atabaş, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on August 2018

Comparing the Relationship between Turkey and the World Bank in the 1980s vis-à-vis the 1990s

 

The thesis discusses the conditions of disbursement and utilization of development assistance by comparing and contrasting the relationship between Turkey and the World Bank in the 1980s and the 1990s – the years in which the relationship took a different course- and concludes that a development assistance project depends on the internal and external conditions of an aid recipient country; stability of the political environment in the country, the country’s eagerness to adopt the project, and the mutual strategic interests and interdependency of the country and the aid agency. Aid’s utilization is affected by the political conditions of the aid recipient country (whether they allow the prioritization of the development agenda) and its disbursement is affected by the political structure of aid agencies (whether they are under the influence of their home countries and major shareholders).

 

In the context of the literature on development assistance, I conduct documentary analysis of the organization and research reports by independent researchers published by the World Bank, and in-depth interviews with the four former Undersecretaries of the Treasury Department of the Turkish republic who officiated during the 1980s and 1990s, which lead to the conclusions.
 
Türkiye’nin Dünya Bankası ile 1980’lerdeki ilişkilerinin 1990’lardaki ilişkileri ile mukayesesi
Hacer Atabaş, Yüksek Lisans Adayı, 2018
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
 
Bu tez, Türkiye’nin 1980’li ve 90’lı yıllarda Dünya Bankası ile farklı seyirde gelişen ilişkilerinin karşılaştırılması çerçevesinde dış yardımın dağıtımını ve faydalanılmasını tartışarak bir dış yardım projesinin yardımı alan ülkenin; siyasal şartlarının istikralı olması, yardım projesini uygulamada istekli olması ve de yardımı sağlayan uluslararası finansal örgütle ortak stratejik çıkarlarının bulunması gibi içsel ve dışsal koşullarına bağlı olduğu sonucuna varır. Yardımdan faydalanma yardım alan ülkenin siyasal şartlarının ekonomik kalkınmayı öncelikli gündemi haline getirebilmesine ve yardımın dağıtımı da yardım kuruluşlarının karar alım mekanizmalarının ev sahibinin ve önde gelen paydaşlarının etkisi altında olan siyasal yapısına bağlıdır.
Kalkınma yardımı literatüründeki çalışmalar bağlamında, Dünya Bankası tarafından yayınlanan kurum raporları ve bağımsız araştırmacıların inceleme raporları üzerinde yürütülen doküman analizinin yanı sıra, Dünya Bankası ile ilişkileri sürdüren Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı makamında 1980’li ve 90’lı yıllar içerisinde görev ifa etmiş dört Hazine eski Müsteşarı ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde öne sürülen sonuçlara ulaşılmıştır.

 

English