Hasan Basri Güner - The Nation Party: Formation, Development and Closing Periods with Religion, Laicism, Democracy and Political Debates

An abstract of the thesis of Hasan Basri Güner for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken February 2010

The Nation Party: Formation, Development and Closing Periods With Religion, Laicism, Democracy, and Political Debates

The main aim of this thesis is the Nation Party. The most important characteristic of the party is its being the first real political opposition. Although it’s said that the Democrat Party was the first real political opposition, neither the establishers of the party nor the establishment period of the Democrat Party had ever represented the free will and the natural progression. It had been formed from the RPP memebers in response to the demand of opposition. Right this time, the Nation Party had become to scene as a party whom the RPP and the DP mutually was opposed to. It was representing the different styles, methods and ideas.

Because of the characteristics of the time that it was established, the NP did not have any clear and specific definition of its opposition, however it was very clear that the NP gathered all the real possible opposing ideas of its time under the name of the same political party and the party always follwed an indirectional and closed way to declare its ideas. Even the natural founder of the NP Marshal Fevzi Çakmak faced to different slanders from being communist to fundemantalist or rebellion. Therefore, it is clearly understandable that the followers of Marshal, after his death, could never declare their ideas as himself as well. But the success of the party is very clear from its fast progression, its success in the election and from the total opposition to this small opposition party itself.

The NP couldn’t declare the real religious beliefs of the majority of the citizens of The Turkish Republic eventhough it was one of its important policy. They couldn’t explain their religious ideas even with a very basic sayings. Apart from this basic sayings, they sometimes had been charged as communists and other times very oppositely had been charged as fundemantalists. Both of these accusations had been produced for the same group of people and finally the NP had been abolished by the accustaion of covered fanaticism agenda.
If we observe the right parties of today, the NP is the beginning of the opposition consists of the all right ideas. The abolition of the NP and the process of this period show us the real and clear ideas of the main actors of the establishment time of the Turkish Republic about the opposition. The reason of the absence of the satisfactory information about this seed opposition has the same root and story with the reason of its abolition.

By this thesis, it was intended to make a general study to reveal; how The Turkish Republic had been established with its new values, how the opposion of today had been matured, how the Turkish Citizen’s political and religious ideas had been formed, and the Nation Party was studied with this respect.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Hasan Basri Güner tarafindan Subat 2010’da teslim edilen tezin kisa özeti

The Nation Party: Formation, Development and Closing Periods With Religion, Laicism, Democracy, and Political Debates

Tezin konusu Millet Partisi’dir. Millet Partisi’nin en önemli özelliği, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk ve gerçek muhalefeti temsil eden parti olmasıdır. Esasen Demokrat Parti için bu niteleme kullanılsa da, Demokrat Parti’nin hem kurucuları hem de kuruluş şekli hür bir iradeyi temsil etmemiştir. Bir muhalefet ihtiyacına binaen CHP içerisinden oluşturulmuştur. İşte bu sırada Millet Partisi, CHP-DP ikilisinin berberce istemedikleri bir kesimi bir uslubu ve görüşü temsil ederek ortaya çıkmıştır.

Devrin özellikleri itibari ile, tam bir fikir temsili olmamakla birlikte, muhalefet olabilecek her türlü fikri tek bir çatı altında toplamış ve fikirlerini belirtirken her zaman kapalı ve dolaylı bir üslup kullanmıştır. Kurucu lider durumundaki Mareşal Fevzi Çakmak dahi, tüm tarihsel ağırlığına rağmen komünistlikten, yobazlığa ve isyankarlığa kadar bir çok iftiraya maruz kalmıştır. Vefatından sonraki varislerinin ne kadar açık yüreklilikle fikir beyan edebilecekleri buradan açıkça anlaşılabilmektedir. Ancak partinin başarısı inkar edilemez bir gerçek olarak, kuruluş ve gelişim hızından, seçimlerde aldığı sonuçlardan ve en önemlisi, esasen muhalefet olarak ortaya çıkmış bu sözde ufak partiye karşı yapılan toplam muhalefetten anlaşılmaktadır.
Nihayetinde bu parti gerçekte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak dini görüşlerini bile ifade etmekte zorlanmıştır. En hafif üslupla dahi dini görüşlerini beyan edememiştir. Dini görüşlerini beyan etmek bir yana, kimi zaman dini inanç ile tamamen çelişen komunist suçlaması kimi zaman ise aşırılığı temsil eden yobazlık suçlaması ile karşı karşıya gelmiştir. Bu iki zıt uçtaki suçlamalar aynı parti mensuplarına yapılmış ve en sonunda yobazlık gibi bir gizli ajandası olduğu suçlaması ile kapatılmıştır.

Bu güne bakıldığında, Millet Partisi, günümüzdeki tüm sağ partilerin toplamından oluşmuş bir muhalefet başlangıcıdır. Millet Partisi’nin kapatılması ve bu süreçte yaşadıkları ise Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminin aktörlerinin muhalefete karşı nasıl bir görüşe sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Adeta çekirdek muhalefet denebilecek bu yapı hakkında çok fazla bilgi olmamasının en büyük sebebi, yine aynı şekilde kapatılması hikayesi ile berber düşünülebilecek ortak sebebplerdendir.

Bu tez ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni değerleri ile nasıl oluşturulduğunun anlaşılması, günümüzdeki muhalefetin oluşumu, politik ve dini görüşlerin bu güne kadarki gelişiminin anlaşılmasına yardımcı olacak genel bir çalışma yapılmış ve bu amaçla Millet Partisi incelenmiştir.

English