Laden Yurttagüler - Social Policies on Female Body in Turkey in the 1930s

An abstract of the thesis of Laden Yurttagüler for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2004

Social Policies on Female Body in Turkey in the 1930s

This thesis explores the social policies on female body in the 1930s in Turkey. The 1930s witnessed the construction and the institutionalization of the new regime. Early Republican elite had a vision and a project in the “creation” of the new generation and the construction of the new state. Nationalist discourse due to its unification effect and modernist discourse due to its stress on the progress had hegemonic tone in the project. With the impacts of the nationalist and modernist discourse, female body was determined as a “social” value. In this study, the construction of female identity, which is defined as a “social” value in the 1930s project, was questioned. This thesis that particularly examined the “desired” practices of female body sought to display the regulation of the everyday life by the new system with the legal applications, moral and social discourses. In order to follow the developed policies on body, particularly female body, the scientific, nationalist and modernist discourses and their effects on female body were examined.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi Enstitüsünde Yüksek Lisans derecesi için Laden Yurttagüler tarafindan Eylul 2004’te teslim edilen tezin kisa özeti

1930lar Türkiye’sinde Kadin Bedeni Üzerine Sosyal Politikalar

Bu tez 1930’larda Türkiye’de kadin bedeni üzerine gelistirilen sosyal politikalari ele almaktadir. 1930’lar yeni rejimin kurulmasi ve kurumsallasmasina taniklik eden yillar olarak düsünülebilinir. Cumhuriyetin erken dönem elitleri yeni neslin “yaratilmasinda” ve yeni devletin kurulmasinda bir vizyona ve projeye sahiptirler.
Projede birlestirici oldugu için milliyetçi ve ilerlemeyi vurguladigi için için modernist söylemin hakim oldugu söylenebilir. Milliyetçi ve modernist söylemlerin etkisiyle kadin bedeni “sosyal” bir deger olarak öne çikmistir. Bu çalismada “sosyal” bir deger olarak tanimlanan kadin kimliginin 1930’larin projesinde kurgulanmasi sorgulanmistir. Özellikle kadin bedeni tarafindan uygulanmasi “istenen” pratiklere bakan bu çalisma, yeni rejimin günlük hayati, hukuki uygulamalar, ahlaki ve sosyal söylemlerle nasil düzenlemeye çalistigini ortaya koymayi amaçlamaktadir. Bedenin, özellikle kadin bedeninin üzerine gelistirilen politikalari izlemek için 1930’larda üretilen bilimsel, milliyetçi ve modernist söylemler ve bu söylemlerin kadin bedeni üzerinde yaratmaya çalistigi etkiler incelenmistir.

English