Levent Pişkin - Power Manifestations of the State: State of Emergency and Curfews in Cizre

In this dissertation, the legal transformation of the Turkish state's approach towards the Kurdish issue is investigated. However, what is being sought is not the analysis of the total investigation of the history of the Turkish republic, but the character of the exceptional regimes deployed by the state and governments. The main focus, therefore, is the '90s, during the state of emergency, and in 2015 and 2016, during the era of curfews. The law, exception, and sovereignty are key concepts of the thesis in the context of forms of power. The manifestation of power structures in the state's practices will be read within the framework of law institutions and their practices as well as the visibility of the state's deployment of means of control and constraint. The state's approach towards the Kurdish issue is examined throughout judiciary practices and documents such as indictments and court cases, across the district of Cizre. A broad jurisprudential framework and a theoretical perspective will be employed along with the aid of anthropological methods in data collection and analysis, textual collection, the analysis of space and state institutions in light of specific cases from Cizre.

Bu tezde, Türkiye devletinin Kürt meselesine yaklaşımındaki hukuki dönüşüm incelenmektedir. Ancak incelenen cumhuriyet tarihinin topyekun bir araştırması değil, devlet ve siyasi iktidarlar tarafından kullanılan istisnai rejimlerin karekteridir. Bu nedenle odak nokta, 1990'lı yıllardaki Olağanüstü Hal ile 2015 ve 2016 yıllarındaki sokağa çıkma yasaklarıdır. Yasa, istisna ve egemenlik, iktidar biçimleri bağlamında tezin temel kavramlarını oluşturmaktadır. Devletin uygulamalarındaki güç yapılarının tezahürü, devletin kontrol ve kısıtlama araçlarının konuşlandırılmasının yanı sıra hukuk kurumları ve uygulamaları çerçevesinde okunmaktadır. Bu dönemler, Cizre ilçesi özelinde, iddianameler ve davalar gibi yargı pratikleri ve belgeler aracılığıyla incelenmektedir. Veri toplama ve analizinde antropolojik yöntemler ile metin toplama, mekânsal ve kurumsal analizler temelinde geniş bir hukuki çerçeve ve teorik bir perspektif ile sunulmaktadır.

English