Mehmet Evren Dinçer - The Transformation of an Industrial Location: Dilovasi from 1990s to Present

An abstract of the thesis of Mehmet Evren Dinçer for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2007

The Transformation of an Industrial Location: Dilovasi from 1990s to Present

This study scrutinizes the transformation of Dilovasi, a densely industrialized location, from 1990s to present. It focuses on the effects of industrialization process of Turkey on Dilovasi and through the data discusses the changing relationship between state and industry/industrialist and the environmental outcomes of the industrial density in the region. This time interval is analyzed in two sections. The period from the establishment of Dilovasi Municipality in 1987 to the constitution of Dilovasi Organized Industrial Zone in 2002 constitutes the first section; whereas post-2002 period constitutes the second. The set of oscillating discourses and practices between philanthropy and corruption is underlined in the first period. The second period, on the other hand, argues that Dilovasi has become an industrial location which is almost autonomous and free from public inspection and an integrated place to the global capitalist economy. The Law of Organized Industrial Zone in 2000, as an outcome of the neoliberal institutionalization period in Turkey, provided vast authority and almost autonomous structure to the industrial regions. Focusing on Dilovasi, which is declared as an organized industrial zone in 2002, this thesis discusses how it is included to this new setting and the outcomes of the process. Lastly it aims to consider the social, political and ecological results of the recent industrialization experience in Turkey.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Mehmet Evren Dinçer tarafindan Eylül 2007’de teslim edilen tezin kisa özeti

Bir Sanayi Bölgesinin Dönüsümü: 1990’lardan Günümüze Dilovasi

Bu çalisma, yogun bir sanayi bölgesi olan Dilovasi’nin 1990’lardan bugüne geçirdigi dönüsümü ele almaktadir. Türkiye’nin içinden geçtigi sanayilesme sürecinin Dilovasi gibi yogun bir sanayi bölgesine ne sekilde yansidigi üzerinde durulmus ve verilerden hareketle devlet ile sanayi/sanayici iliskisinin degisen boyutlari ile bölgedeki sanayi yogunlugunun çevresel sonuçlari tartisilmistir. Bu zaman dilimi iki ana bölümde incelenmistir. Dilovasi Belediyesi’nin kuruldugu 1987 yilindan Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruldugu 2002 yilina kadarki dönem ilk kismi olustururken, 2002 sonrasi ikinci kismi olusturmaktadir. Birinci kisimda devlet ile sanayi/sanayici arasindaki iliskide hayirseverlik ile yolsuzluk arasinda gidip gelen söylem ve pratiklerin öne çiktigi vurgulanmistir. Ikinci dönemde ise, 1990’larin sonunda gündeme gelen yasal dönüsümleri takiben bölgenin küresel kapitalist sisteme entegre ve özerk bir sinai üretim merkezi haline geldigi öne sürülmüstür. Neoliberal kurumsallasma döneminin ürünlerinden biri olan ve 2000 yilinda çikan organize sanayi bölgeleri yasasi ile sanayi bölgeleri genis yetkilere ve önemli özerklik yetenegine sahip olmuslardir. Dilovasi örnegine yogunlasan bu çalisma, 2002 yilinda organize sanayi bölgesi ilan edilen Dilovasi sanayi bölgesinin giderek artan çevre sorunlarina ragmen nasil bu yeni yapi içerisine dahil edildigini ve bu durumun sonuçlarini tartismaktadir. Son olarak Dilovasi’ndan hareketle Türkiye’nin içinde bulundugu sanayilesme süreci ve bunun toplumsal, siyasi ve ekolojik sonuçlari ele alinmistir.

English