Mert Doğukan Perk - German Soft Power in Turkey and the Balkans in the Interwar Era, (1918-1939)

This thesis examines German soft power policies in the Balkans and Turkey in the Interwar Era. How certain German non-state actors such as the Messeamt, the Leipzig Trade Fair, chambers of commerce, ete. took the initiative and reestablished German economic presence in certain Balkan countries in the mid-192os in the absence of the Weimar government's support is discussed. How German economic drive in the Balkans gained speed following the proclamation of the New Plan in 1934 and how the Balkans played a decisive role in realizing Hitler' s rearmament venture by supplying Germany with various raw materials needed by German war industry are also examined. Similarly, how Turkish-German political, economic, military and cultural relations were re-established and developed in the Weimar period and what kind of changes came out in the bilateral relations and Germany' s soft power practices with the emergence of the Nazi rule in Germany are also addressed. Certain German soft power practices such as investments, student exchange programs, supporting the enıployment of German specialists and academicians in Turkey, arms trade, and using well-established German institutions in Turkey to achieve imperialist aims, ete. are examined in the light ofa variety of primary and secondary sources.

 

Bu tez İki Savaş Arası Dönem' de Balkanlar ve Türkiye' deki Alman yumuşak güç politikalarını inceler. Messeamt, Leipzig Ticaret Fuarı, ticaret odaları vb. Alman devlet dışı aktörlerinin inisiyatif alarak Weimar Hükümeti'nin desteği olmaksızın 192o'li yılların ortalarında Balkanlar' da Alman ekonomik varlığını nasıl yeniden kurduğu ele alınmaktadır. 1934 yılında Yeni Plan 'ın ilanı sonrasında Alman ekonomik hamlesinin Balkanlar' da nasıl hız kazandığı ve Hitler'in yeniden silahlanma girişiminde Balkanların Almanya'ya silah sanayinde gerekli çeşitli hammaddeleri sağlayarak nasıl belirleyici bir rol oynadığı da incelenmiştir. Aynı şekilde, Türk-Alman politik, ekonomik, askeri ve kültürel ilişkilerinin Weimar Dönemi'nde nasıl yeniden kurulduğu, geliştiği ve Almanya' da Nazi yönetiminin ortaya çıkışıyla hem ikili ilişkilerde hem de Alman yumuşak güç pratiklerinde ne tür değişikliklerin meydana geldiği de ele alınmıştır. Yatırımlar, öğrenci değişim programları, Alman uzman ve akademisyenlerin Türkiye'de isthidamının desteklenmesi, silah ticareti ve Türkiye'deki köklü Alman kurumlarının emperyalist amaçlara ulaşmak için kullanılması gibi belirli Alman yumuşak güç uygulamaları çeşitli birincil ve ikincil kaynaklar ışığında incelenmiştir.

 

English