Merve Sayılganoğlu - Tough Turns Fragile: The Impact of Urban Renewal on Everyday Life in Sulukule

Abstract: “Tough Turns Fragile: The Impact of Urban Renewal on Everyday Life in Sulukule”

Merve Sayılganoğlu, Master’s Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

Assoc. Prof. Cengiz Kırlı, Thesis Advisor

Sulukule has been identified with Romani residents for centuries. An urban renewal project began in the neighborhood in 2005. The project not only transformed the social structure of Sulukule, but also highlighted the social differences and isolation of the former residents.

In this thesis, the outcome of this transformation is analyzed focusing on their exclusion. The post-project situation of the neighborhood is illuminated through studies concentrating on social exclusion and its side effects. The peculiar social structure of the Sulukule Romani community is also taken into account. 

 

Özet: “Dayanıklının Kırılganlaşması: Kentsel Yenilemenin Sulukule’nin Gündelik Hayatına Etkisi”

Merve Sayılganoğlu, Yüksek Lisans Adayı, 2016, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Doç. Dr. Cengiz Kırlı, Tez Danışmanı

Sulukule yüzyıllardır içinde yaşayan Romanin sakinleriyle bilinen bir mahalledir. 2005 yılında bu mahallede bir kentsel yenileme projesi uygulanmaya başlamıştır. Mezkûr proje Sulukule’de sosyal bir dönüşümün yaşanmasına sebep olmuştur. Aynı zamanda mahalle sakinleri arasında halihazırda var olan sosyal farklıklar ile Sulukule’nin dışlanmış pozisyonunu daha belirgin hale getirmiştir.

Bu tez, Sulukule’nin yaşadığı dönüşümün sonuçlarını mahalle sakinlerinin dışlanmış pozisyonunu merkeze alarak açıklamay hedeflemektedir. Bu minvalde, proje sonrası dönemi anlamak amacıyla sosyal dışlanmışlık ve türevleri üzerine oluşturulmuş olan çalışmalar göz önünde bulundurulmuş, Sulukule’nin durumu mevcut çalışmalar bağlamında irdelenmiştir. Bu esnada Sulukule’nin özgün toplumsal yapısına da vurgu yapılmıştır. 

 

English