Meryem Burcu Karaman - Yarin: A Cultural Periodical in theNational Struggle Period (1921-1922)

An Abstract of the Thesis of Meryem Burcu Karaman for the degree of Master of Arts at the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2004

Yarın : A Cultural Periodical in the National Struggle Period (1921-1922)

Yarin was one of the most important periodicals in the National Struggle period for dealing with the issues of the Ottoman women’s movement and images of new life. This thesis aims to explore the Ottoman women’s movement with its decline and dilemmas in the National Struggle period through the help of the journal, Yarin. Rather than a simple relation between women and history, its aim is to consider the journal within a more complex context with relations to representations of “new life” and nationalism. The hypothesis is the Ottoman women’s movement had discontinuities and declines both on the level of discourse and social practices, in terms of mobilization, activism, and organization in the National Struggle period, and included dilemmas on the level of discourse, these based on the axis of feminism and class issue.
This thesis deals with the issues of considering the dilemmas of the movement in terms of deceleration, its class issues, and its contradictions on the level of discourse such as reproducing and disseminating the discipline and control of women. Moreover, in a process of nation building and the creation of images of a new life, with the notions of the women’s question, Yarin, was expressed nationalism, through in a covert manner, via articles and visual matter on sports and via literary products on nationalistic values; and in an explicit manner with the 42nd issue, which was devoted solely to the war.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi Için Meryem Burcu Karaman tarafindan Eylül 2004’te teslim edilen tezin kisa özetidir

Yarin : Milli Mücadele Dönemi’nde Kültürel Bir Dergi (1921-1922)

Yarin, Milli Mücadele Dönemi’nde yayinlanan Osmanli kadin hareketi ve yeni yasam imgelerini incelemek için en önemli dergilerden biridir. Bu tezin amaci, Osmanli kadin hareketini; hareketteki düsüs ve ikilemlerle Milli Mücadele Dönemi’nde, Yarin dergisi’nin yardimiyla ele almak ve sadece kadin ve tarih arasinda bir bag kurmak yerine, “yeni yasam” imgeleri ve milliyetçilikle daha karmasik bir baglamda kadin ve tarih iliskilerini göstermektir. Tezin ana iddiasi, Osmanli kadin hareketinin hem söylem hem sosyal pratik düzeyinde; mobilizasyon, aktivizm ve organizasyon anlaminda Milli Mücadele Dönemi’nde kopukluklar ve düsüsler tasidigi ve bu hareketin, söylemsel düzeyde; feminizm ve sinif ekseninde, ikilemler barindirdigidir.
Bu tez; Osmanli kadin hareketindeki ikilemleri, düsüs ve sinif temalariyla inceleme ve kadin üzerindeki disiplin ve kontrolü yeniden üretme ve yayma anlaminda, hareketteki söylemsel düzeydeki çeliskileri degerlendirme ile ilgilidir. Bununla birlikte, Yarin; ulus devlet insaa ve yeni yasam imgeleri yaratma sürecinde, kadin sorunsaliyla birlikte, milliyetçiligi; zimni olarak spor üzerine yazilan makaleler ve sporla ilgili görsel malzemelerle ve milliyetçi edebi ürünlerle ve açikça da sadece Birinci Dünya Savasi üzerine olan 42. sayisiyla disavurmustur.

English