Mine Koçak Yalaz - The Reflections of Women's Identities and the Woman Question on the Magazine of Resimli Ay 1924-1928

This thesis aims to examine the changing position and identities of women in the construction and modernization processes of the new regime in 1920s, the problems women have faced and the discussions on these subjects, through their reflections in the women's press and mainly in the magazine Resimli Ay and the writings of Sabiha Sertel. The work also tries to understand the harmony and conflicts between the regime and the feminist movement. The Turkish women's movement had a coherent discourse with the regime in terms of giving women social, legal and economic rights. However, in the process, the feminists of the era became oppositional with the regime when they wanted the right of suffrage in the 1920s Turkey. This thesis tries to examine the voices of other intellectuals to understand the discussions on the woman question and women identities in all respects. Therefore, reflections of the woman question in Resimli Ay was chosen to be examined because it is a magazine which was published by the intellectuals and was not a mainstream one. The publishers are not a part of the feminist movement, yet they have not had intimate relations with the government, and so they can criticize the gov-ernment and the society. In order to reach an analysis, secondary re-sources about the history of the Ottoman and Turkish women and fem-inism and also the transliterations of all of the articles about women in the magazine Resimli Ay between the years 1924-1928 have been used in this research.

Bu tez çalışması, 1920'lerde yeni rejimin inşası ve modernizasyon süreçlerinde kadınların değişen konum ve kimliklerini, yüz yüze kaldıkları sorunları ve bu konulardaki tartışmaları; kadın basınına ve özelde Resimli Ay dergisine ve Sabiha Sertel'in yazılarına yansımaları aracılığıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, dönemin feminist hareketiyle rejim arasındaki uyum ve çelişkileri de anlamaya çalışmaktadır. Dönemin kadın hareketi, kadınların toplumsal, hukuki ve ekonomik haklarına sahip olmaları konusunda rejimle uyumlu bir söyleme sahiptir. Ancak, süreç içinde kadınların politik haklarını, yani seçme ve seçilme haklarını talep ettiklerinde hükümete muhalif bir pozisyonda kalmışlardır. Bu tez, kadın sorunu ve kadın kimlikleri konusunda yürütülen tartışmaları tüm boyutlarıyla anlayabilmek için tarafların dışında kalan diğer muhalif entelektüellerin tutumunu incelemeye çalışmaktadır. Bu nedenle, kadın sorununun Resimli Ay dergisine yansımalarının incelenmesi seçilmiştir, çünkü Resimli Ay anaakım olmayan ve entelektüeller tarafından çıkarılan bir dergidir. Yayıncıları feminist hareketin bir parçası değildir, ama hükümetle yakın bir ilişkileri de yoktur ve bu sayede hükümeti ve toplumu belli durumlarda eleştirebilmektedirler. Bu araştırmada bir analiz yapabilmek için, Osmanlı ve Türk kadın hareketi tarihine ilişkin ikinci el kaynakların yanı sıra, Resimli Ay dergisinde, 1924-1928 yılları arasında yayınlanmış kadınlarla ilgili tüm yazıların çevrimyazıları kullanılmıştır.

English