Murat Altun - The Photocopied 1990s: Youth, Culture, and Fanzines

An abstract of the Thesis of Murat Altun for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken August 2005

The Photocopied 1990s: Youth, Culture, and Fanzines

This thesis strives to elucidate the cultural transformation of a period, the 1990s, considering fanzines as products of youthful experiences. The 1990s are conceptualized throughout the thesis following the argument of “Society of the Spectacle” which is very fruitful to grasp the evolution of youth from a social category to a symbolic capital full of exclusionary concepts. With a different perception of youth in a historically constructed perspective, thesis seeks to negate a common public mood in the post-1980s years that claimed the apoliticalness and the silence of the non-adult members of society. In that sense, despite their anti-social and pessimist satire, the thesis takes fanzines as “social-texts” produced by youthful experiences to survive in a climate of cultural transformation that displaced all recognized social identifications. Therefore, the thesis stands on three main bodies, namely youth, culture, and fanzines in order to demonstrate the reciprocal process of the determination of historical context and the social text and its subject. On the other hand, although fanzines pinpoint a very small extent of youthful experiences, they may help to remember a history which is not merely full of repression and fragmentation, but also of possibilities and refusals which reckoned with their present, not a glorified past or promising future. As a consequence, fanzines as a spectacular response to the reign of spectacle, within a historicist framework, may present the clues to many in order to guide their struggle to survive in an everydayness that is collapsed and rebuilt by the new culturalist turn of global capitalism.


Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Murat Altun tarafindan Agustos 2005’te teslim edilen tezin kisa özeti

Fotokopi 1990lar: Gençlik, Kültür ve Fanzinler

Bu tez, bir dönemin yani 1990lar’in kültürel dönüsümünü gençlik tecrübelerinin ürettigi fanzinleri dikkate alarak aydinlatmaya çalismaktadir. 1990lar tez boyunca, gençligin toplumsal bir kategoriden giderek dislayici kavramlar silsilesi olan bir sembolik sermayeye dönüsmesini kavramak için son derece verimli olan “Gösteri Toplumu” savini izleyerek kavramsallastirilmaktadir. Tarihsel olarak insa edilmis farkli bir gençlik algisiyla beraber, tez 1980ler sonrasi gençligin apolitikligine ve sessiz olduguna dair yaygin kamusal inanisi bütünüyle olumsuzlamaya çalismaktadir. Bu baglamda anti-sosyal ve karamsar hicivlerine ragmen tez, fanzinleri bilinen toplumsal aidiyetleri yerlerinden eden kültürel dönüsümde ayakta kalmak için gençlik tecrübesi tarafindan üretilen “toplumsal metinler” olarak ele alir. Dolayisiyla bu tez, tarihsel baglam ile toplumsal metin ve onun öznesi arasindaki karsilikli belirlenimi göstermek için 3 ayak üzerinde, yani gençlik, kültür ve fanzinler üzerinde durmaktadir. Diger taraftan, fanzinler çok kisitli bir gençlik tecrübesini sabitlese bile sadece baski altinda tutma ve parçalanmadan ibaret bir tarihi degil; ayni zamanda yüceltilmis bir geçmis ya da umut vaat eden gelecegin aksine kendi güncellikleriyle hesaplasan imkanlari ve reddiyeleri de barindiran bir tarihi hatirlamada yardimci olabilir. Sonuç olarak gösteri toplumuna yönelik görsel bir cevap olan fanzinler, historisist bir çerçevede küresel kapitalizmin yeni kültürcü sapaginin yikip yeniden kurdugu gündeliklik içinde, birçoklarina ayakta kalmak için mücadelelerine yön verebilecek ipuçlari sunabilir.

English