Mustafa Akyol - The Origin of Turkey's Kurdish Question: An Outcome of the Breakdown of the Ottoman Ancien Régime

An abstract of the Thesis of Mustafa Akyol for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2006

The Origin of Turkey's Kurdish Question: An Outcome of the Breakdown of the Ottoman Ancien Régime

This thesis looks at the impact of the transformation of Ottoman society from a multi-ethnic, religious and decentralized structure (i.e. the Ottoman Ancien Régime) to a modern nationhood on its Kurdish citizens. The roots of the Kurdish discontent with Turkish authority are traced back to the reaction of the Kurdish notables to the centralization reforms of the Tanzimat period. The main focus of the thesis is, though, on the period of revolutionary transformation from the Ottoman Empire to the Turkish Republic. Until the official destruction of the empire, under which the symbols of the Ottoman Muslim millet had served as a common bond between Turks and Kurds, the latter stayed devoted to the former’s struggle for survival and independence. However, after 1922, and especially from 1924, the radical emergence of the modern identity of the Turkish Republic alienated the Kurdish population and hence came Kurdish rebellions. The thesis argues that the fall of the Ottoman Ancien Régime and the subsequent modernization was inevitable, however the methods and the pace of nation-building could have been different; in a sense, more evolutionary than revolutionary in nature. Why that course wasn't opted and how this influenced the Kurdish question of Turkey is analyzed by examining key historical facts of the time through an extensive survey of the literature relating to that early period of the
Turkish Republic.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Mustafa Akyol tarafindan Eylül 2006’da teslim edilen tezin kisa özeti

Türkiye'nin Kürt Sorununun Kökeni: Osmanli 'Eski Rejim'inin Yikilmasinin Sonucu

Bu tez, Osmanli toplumunun çok-etnisiteli, dini ve adem-i merkeziyetçi Osmanlicilik'tan modern bir ulusa radikal bir dönüsüm süreciyle geçisinin Kürt yurttaslar üzerindeki etkisini ele almaktadir. Her ne kadar tez, Kürt sorununun arka planini Kürt yerel liderlerin Tanzimat dönemindeki merkezilestirme reformlarina dayandirarak 19. yüzyilin ortalarina kadar geriye gitse de, ana odak noktasi, Osmanli Imparatorlugu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçis dönemidir. Tezde, Osmanli Imparatorlugu'nun resmi olarak yikilmasina dek, imparatorlugun "Müslüman milleti"ne ait deger ve sembollerinin Türkler ve Kürtler arasinda hala bir bag olarak etkili oldugu ve Kürtleri Türklerin hayatta kalma ve bagimsizlik kazanma davasina bagladigi savunulmaktadir. Ancak 1922'den, özellikle de 1924'ten sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern kimliginin radikal bir biçimde belirginlesmesi Kürt nüfusu yabancilastirmis, bir tepki olarak Kürt milliyetçiligi güçlenmis ve buradan da Kürt isyanlari dogmustur. Tez, ulus devletler çaginda Osmanliciligin çöküsünün kaçinilmaz oldugunu vurgulamakta, ancak ulus-insasinda kullanilan yöntemler ve hizin farkli olmus olabilecegini savunmakta, "devrimsel yerine evrimsel bir yaklasim olabilirdi" görüsünü savlamaktadir. Bu yaklasimin neden hayata geçme sansi bulamadigi ve bunun Türkiye'nin Kürt sorunun nasil etkiledigi, tez boyunca, Türk tarihinin söz konusu dönemiyle ilgili literatürün kapsamli bir incelemesi yoluyla ortaya konmaktadir.

English