Nazif Koca - The Montenegrin Frontier of the Ottoman Empire: Loyalties and Frontier Defense (1863-1870)

Abstract: “The Montenegrin Frontier of the Ottoman Empire: Loyalties and Frontier Defense (1863-1870)”

Nazif Koca, Master’s Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

Prof. Nadir Özbek, Thesis Advisor

This thesis focuses on the period from 1863-1870 and analyzes the implementation of Tanzimat reforms in the Montenegrin frontier region of the Ottoman Empire with respect to military defense practices. The thesis revolves around the state’s efforts in the frontier region to implement Tanzimat reforms while organizing a border defense and sustaining the loyalty of people living on the frontier. The thesis draws on archival documents as well as contemporary studies and demonstrates the Tanzimat state’s policies on the Montenegrin frontier within the context of the administrative and military modernization of the Ottoman Empire in the nineteenth century. It also examines the relationships between frontier people, Montenegro, and the Ottoman administration. In addition, the thesis investigates how frontier people’s own policies affected the efforts of the Sublime Porte and Montenegro to penetrate the area. At the same time, the study contains a general overview of the central state’s attempts to directly control other frontier regions of the empire. These attempts by the Tanzimat state to control the frontiers were designated to increase treasury revenues and military manpower resources. The lack of sustainable sources restrained the limits of the Ottoman central administration in frontiers. 

  

Özet: “Osmanlı Devleti’nin Karadağ Sınır Bölgesi: Sadakatler ve Sınır Bölgesi Savunması (1863-1870)”

Nazif Koca, Yüksek Lisans Adayı, 2016, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Nadir Özbek, Tez Danışmanı

1863-1870 dönemine odaklanan bu tez, Tanzimat reformlarının Osmanlı-Karadağ sınır bölgesinde uygulanma çabalarını bölgedeki askeri sınır bölgesi uygulamaları üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Tezin odağı Tanzimat yönetiminin sınır bölgesinde savunmayı sağlarken bölgedeki insanların sadakatini de temin etmek amacıyla gösterdiği çabalar etrafında dönmektedir. Tez arşiv kaynaklarının yanı sıra çağdaş çalışmalardan da faydalanarak Tanzimat dönemi idaresinin Karadağ sınır bölgesindeki politikasını daha geniş bir şekilde 19. Yüzyıl Osmanlı askeri ve siyasi modernleşmesi çerçevesinde göstermektedir. Sınır bölgesindeki insanlarla Karadağ ve Osmanlı yönetimi arasındaki ilişki de bu çerçevede incelemektedir. Aynı zamanda bu çalışmada Osmanlı ve Karadağ devletlerinin sınır bölgelerine nüfuz etme çabalarına karşı bölge insanının geliştirdiği siyaset de ele alınmaktadır. Tez, Karadağ sınır bölgesi haricinde, Osmanlı merkezi yönetiminin diğer sınır bölgelerini kontrol etmek için gösterdiği çabalara dair genel bir bakış karşılaştırmalı bakış da ihtiva etmektedir. Tanzimat yönetiminin sınır bölgelerine nüfuz etme çabaları hazine için gelir ve orduya almak için insan gücü kaynaklarını arttırma amacını taşımaktadır. Ancak yine bu kaynakların yetersizliği Osmanlı merkezi yönetiminin sınır bölgelerindeki gücünü sınırlandırmaktadır. 

 

English