Nazife Kosukoğlu - Criminalizing the Dangeous Others in Istanbul: The Middle Class and the Fear of Crime in the 2000s

An abstract of the thesis of Nazife Kosukoğlu for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2011

Criminalizing the Dangeous Others in Istanbul: The Middle Class and the Fear of Crime in 2000s

Istanbul has undergone a significant securitization process in recent years. This process has transformed the spatial organization of the city and brought with it the expanded use of control devices in everyday life. This process of securitization that has been realized through public and private channels was accompanied by a wave of street crime that broke out in 2003.

This thesis analyzes the public and political debates around this wave of urban crime and the reference points drawn in these debates by various actors. These reference points were found to be closely related to the concepts of class and ethnicity and to the accelaration of the spatial segregation along class lines in the 2000s. The transformation of the significance of the issue of urban crime was accompanied by the development of the private security sector.

Based on the research conducted for this study, this thesis shows that status and security are complementary elements rather than mutually exclusive factors for the middle classes of Istanbul, who differentiate themselves from the urban poor not only through their socio-economic position, but also through their imagined position in the dichotomy between the criminal and the victim.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Nazife Kosukoğlu tarafından Haziran 2011’de teslim edilen tezin kısa özeti

İstanbul'da Tehlikeli Ötekileri Suçlulaştırmak: 2000'lerde Orta Sınıf ve Suç Korkusu

İstanbul geçtigimiz yillarda ciddi bir güvenlilikleştirme sürecine girmiştir. Bu süreç şehrin mekânsal örgütlenmesini dönüştürmüş ve beraberinde kontrol gereçlerinin günlük hayatin içinde artan şekilde kullanimini getirmiştir. Kamusal ve özel kanallarca meydana getirilen bu güvenlilikleştirme sürecine 2003'te ortaya çikan bir sokak suçlari dalgasi eşlik etmiştir.

Bu tez sokak bu sokak suçlari dalgasinin etrafinda şekillenen kamusal ve siyasi tartişmalari ve bu tartişmalarda çeşitli aktörler tarafindan belirlenen referans noktalarini inlemektedir. Bu referans noktalarinin sinif ve etnisite kavramlariyla ve sinifsal çizgiler paralelinde mekânsal ayrişmanin 2000'lerde ivme kazanmasiyla yakindan ilişkili oldugu görülmüştür. Şehir suçlari meselesinin öneminin dönüşümü ile eş zamanli olarak özel güvenlik sektörü de gelişmiştir.

Bu çalişma için yürütülen araştirma sürecine dayanarak, bu tez kendilerini şehir yoksullarindan sadece sosyo-ekonomik pozisyonlariyla degil, suçlu ve kurban ikiliginde kendilerine biçtikleri konum itibari ile de farklilaştiran İstanbul'daki orta siniflar için güvenlik ve statünün karşilikli dişlayici etmenler olmaktan ziyade birbirini tamamlayan ögeler oldugunu göstermektedir.

English