Nilay Kavur - Punishment, Education and Reintegration Policies in a Penitentiary Housing Convicted Youth in Turkey: A Study in the Izmir Juvenile Education House

An abstract of the thesis of Nilay Kavur, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Bogaziçi University to be taken by January 2012

Punishment, Education and Reintegration Policies in a Penitentiary Housing Convicted Youth in Turkey: A Study in the Izmir Juvenile Education House

This thesis scrutinizes the interpenetration of the principles of punishment and education at the discursive and practical level through focusing on the Izmir Juvenile Education House which is one of the penitentiaries receiving convicted youth in Turkey. From the very beginning, penitentiaries for juvenile convicts have employed educatory practices, and particularly vocational training through industrial or service sector works. Today, the Juvenile Education House which receives the convicted youth in Turkey incorporates educational practices as the basis of its correction method in the form of formal and vocational training. The main concern of this study is to illuminate today’s Juvenile Education Houses’ governance of convicted youth as it is experienced and perceived by the convicted youth, itself. The historical transformation of the Juvenile Education House is also helpful in scrutinizing its institutional discourse. Today the specific educational levels of the convicted youth determine their programs in the Juvenile Education House, while the education received in relation to this background, within the walls of the institution, results in diverse and distinct experiences of conviction itself. In addition, techniques of discipline, surveillance, dominance, subjectification and, above all, self-formation stand out as the primary power mechanisms to shape the inmate as the convicts’ presence in the institution is determined minute by minute via daily schedules. Thus, the self-positioning of the Juvenile Education House, in relation to other correctional facilities, eventuates in distinct punitive policies and practices intrinsic to the institution itself. The analysis of these policies and practices is based on in-depth interviews and a focus group conducted with the residents as well as participant observation within the İzmir Juvenile Education House.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Nilay Kavur tarafindan Ocak 2012'de teslim edilen tezin özeti

Türkiye’de Hükümlü Çocuklarin Bulunduruldugu Cezaevlerinden Izmir Çocuk Egitimevi’nde Çalisma: Cezalandirma, Egitim ve Toplumla Bütünlestirme

Bu tez, Türkiye’de hükümlü çocuklari barindiran cezaevleri içinden Izmir Çocuk Egitimevi’ne odaklanarak, cezalandirma ve egitim prensiplerinin birbirinin içine geçisini söylemsel ve pratik düzeyde incelemektedir. Hükümlü çocuklari barindiran cezaevleri, tarih boyunca, egitimi ve özellikle mesleki egitimi, bir islah mekanizmasi olarak endüstri ve servis sektörü üzerinden uygulamistir. Bugün, Türkiye’de hükümlü çocuklari barindiran Çocuk Egitimevi, baslica islah metodu olarak örgün/yaygin egitimi ve mesleki egitimi uygulamaktadir. Bu çalismanin amaci, bugünün Çocuk Egitimevlerinin hükümlü çocuklari idare edisini hükümlü çocuklarin tecrübe ettigi ve algiladigi sekilde ortaya koymaktir. Çocuk Egitimevi’nin tarihsel gelisimi, kurum diskurunu incelemede ayrica yardimci olmaktadir. Günümüzde, hükümlü çocuklarin egitim seviyeleri, onlarin Çocuk Egitimevi’nde tabi olacaklari programi belirlemektedir. Bu seviyelere göre belirlenmis ve Egitimevi programi dahilinde alinan bu egitimler hükümlülügün çok farkli ve özel sekillerde tecrübe edilmesine neden olmaktadir. Bununla beraber, hükümlülerin kurumdaki varligi günlük programlarla detayli olarak belirlenmekte; disiplin, gözetim, tahakküm, öznellestirme ve en önemlisi kendini biçimlendirme teknikleri hükümlüyü biçimlendirmeyi amaçlayan yöntemler olarak göze çarpmaktadir. Nitekim Çocuk Egitimevi, diger cezaevlerine nazaran kendini farkli bir yerden konumlandirmakta ve bu konumlandirma, Egitmevi’ne özel cezalandirma prensip ve pratiklerine yol açmaktadir. Bu prensip ve yöntemlerin analizi, Izmir Çocuk Egitimevi’nde gerçeklestirilen derinlemesine görüsmeler, odak grubu çalismasi ve katilimci gözlem yöntemiyle analiz edilmektedir.

English