Nur Sinem Kılıç - The Fragmentation of Alevilik as Exemplified in the case of Gazi Mahallesi: Three Cemevis, Three Free Spaces

An abstract of the Thesis of Nur Sinem Kılıç for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken May 2015

The Fragmentation of Alevilik as Exemplified in the case of Gazi Mahallesi: Three Cemevis, Three Free Spaces

This thesis scrutinizes the fragmentation of Alevilik as exemplified in the case of Gazi Mahallesi and three Cemevis. From a wider perspective, the Alevis have organized their own identity movement since the 1980s which has a fragmented characteristic. Cemevis emerged as a result of this fragmented movement within the same fragmented characteristic. The thesis analyzes the fragmented characteristic of Alevilik over the Cemevis.

Gazi Mahallesi was chosen to conduct fieldwork. The existence of three Cemevis in the neighborhood which addressed this fragmented character as a case study. However, the reason for Gazi’s unique situation required the analysis of Cemevis within the framework of “free spaces”. Therefore, It argues the existence of three Cemevis in the neighborhood indicates the fragmented characteristic of Alevilik. However, their ways of construction were intrinsic to the neighborhood which caused to analyze as free spaces.

This study involves an extensive review of the current literature on Alevilik, and analysis of the many conversations and about the 20 in-depth interviews conducted by using participant observation method in Gazi Mahallesi and the Cemevis as well. This study aims to present the fragmented characteristic of the three Cemevis in Gazi Mahallesi and its unique position as well.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Nur Sinem Kılıç tarafından Mayıs 2015’te teslimedilen tezin kısa özeti

Aleviliğin Parçalanmasının Gazi Mahallesi’nde Örneklendirilmesi: Üç Cemevi, Üç Özgür Alan

Bu çalışma Aleviliğin parçalanmasının Gazi Mahallesinde bulunan üç Cemevi ve üç özgür alan üzerinden örneklendirmektedir. 1980’lerden sonra Alevilerparçalı bir karaktere sahip olan kendi kimlik hareketlerini örgütlediler. Cemevleri de bu parçalı hareket sonucu olarak yine aynı şekilde parçalı bir yapıylaortaya çıktı. 1990’lar Cemevlerinin kamusal alanda görünürlük kazanması açısından önemli bir tarihtir ve tezde de Aleviliğin parçalı yapısı Cemevleri üzerinden incelenecektir. Bu anlamda, Gazi Mahallesi alan çalışmasının yürütülmesi için seçildi. Aleviliğin parçalı yapısına işaret eden mahalledeki üç Cemevinin varlığı örnek olay olarak incelenmiştir. Fakat Gazi Mahallesi’nin de özgün yapısı Cemevlerinin “free spaces”/özgür alanlar çerçevesinde incelenmesini gerektirmiştir. Bu yüzden, tez mahalledeki üç Cemevinin varlığının Aleviliğin parçalı yapısına işaret etmesini savunuyor . Ancak yapılış yollarının mahalleye özgün olması da onların “free spaces”/özgür alanlar olarak incelenmesine yol açıyor. Bu çalışma Alevilik üzerine geniş çaplı bir literature değerlendirmesi, ve aynı zamanda Gazi Mahallesi ve üç Cemevinde yapılan konuşmalar, yaklaşık 20 derinlemesine görüşme ve katılımcıgözlemci metodunun yürütülmesini içermektedir. Şöyleki, bu çalışma Aleviliğin parçalı yapısının kendine özgü bir pozisyonu olan Gazi Mahallesindeki üç Cemevi üzerinden sunulmasını amaçlamaktadır. 

 

English