Nurçin İleri - The Story of a Transition: The Organization and the Reception of the Bergama Movement

An abstract of the thesis of Nurçin Ileri for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken August 2006

The Story of a Transition: The Organization and the Reception of the Bergama Movement

This study scrutinizes the way of organization, the demands, the conflicts and the dynamics of the Bergama Peasant Movement which started fifteen years ago and has been amortizing after 2003. Not the movement itself, but “how the movement was reflected and perceived by the other groups” is the basic subject of this study. Considering the economic, political and juridical agenda of Turkey, how the popular media interpreted the movement and the transformation in the reflections of the media about the movement and its implications will be analyzed. Bergama Peasant Movement – thought to have a social basis –inspired and guided following environment and peasant movements methodologically. However, the popular media articulate the movement different development discourses according to the agenda of Turkey. The press first confirmed and attempted to articulate the movement with modernization and democratic development discourse in Turkey. But then, popular media initiated to criminalize the movement since it was believed that the movement hindered economic development. The mass media both gave place to and reflected the movement according to both the socio-economic conditions and the reactions of the actors to these conditions. Yet, it reduced the movement to only an environmentalist one and tried to articulate this struggle to the politics of democratic development and then sustainable economic development, thus ignored the villagers’ struggles for their basic rights such as right to live and protection of habitation. This study is thought to underline a period of economic, political, and juridical tensions in Turkey.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Nurçin Ileri tarafindan Agustos 2006’da teslim edilen tezin kisa özeti

Bir Degisimin Hikayesi: Bergama Hareketi’nin Örgütlenmesi ve Alimlanmasi

Bu çalisma, yaklasik on bes yil önce baslamis ve 2003’te sönümlenmis olan Bergama Köylü Hareketi’nin örgütlenme biçimini, taleplerini, çeliskilerini ve dinamiklerini incelemektedir. Hareketin kendisi degil, “bu hareketin farkli gruplar tarafindan nasil yansitildigi ve alimlandigi,” bu çalismanin temel konusudur. Türkiye’nin ekonomik, politik ve hukuki gündemi göz önünde bulundurularak, popüler medyanin bu hareketi nasil yorumladigi ve medyanin bu hareketi yansitis biçimindeki degisimler ve bunun anlamlari analiz edilmektedir. Toplumsal bir tabani oldugu düsünülen Bergama Köylü Hareketi kendisinden sonra gelen çevre ve köylü hareketlerine yol göstermis ve örnek olmustur. Fakat popüler medya, hareketi Türkiye’nin farkli gündemlerine göre kalkinma söylemlerine eklemlemistir. Baslangiçta hareketi olumlamis ve modernlesme ve kalkinma söylemlerine eklemlemistir. Daha sonra ise, bu hareketin ekonomik kalkinma önünde bir engel teskil ettigini düsündügü için, hareketi kriminalize etmistir. Kitle medyasi sosyo-ekonomik durumlara ve aktörlerin bu duruma verdigi tepkilere göre, harekete yer vermis ve yansitmistir. Ancak hareketi sadece çevreci bir harekete indirgeyerek, onu önce demokratik kalkinma, daha sonra sürdürülebilir ekonomik kalkinma politikalarina eklemlemeye çalisarak, köylülerin yasam hakki ve yasam alanini koruma gibi temel mücadelelerini göz ardi etmistir. Böyle bir çalismanin, Türkiye’de bir dönem ekonomik, politik ve hukuki gerilimlerin altini çizecegi düsünülmektedir.

English