Özlem Yıldız - Selves on Display: Neoliberal Subjectivities in Turkey in the First Decade of the Twenty-first Century through the Lens of Reality TV Shows

An abstract of the thesis of Özlem Yıldız for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken May 2013

Selves on Display: Neoliberal Subjectivities in Turkey in the First Decade of the Twenty-first Century through the Lens of Reality TV Shows

This thesis aims to contribute to the studies of neoliberal and postmodern subjectivity by operationalizing the concept of self-display. Self-display is analyzed as a technology of neoliberal subjectification, this latter being indispensable for the sustenance of today’s capitalism. Based on the observation that we are now living in a culture of self-display, which means that we are projecting ourselves as carefully crafted images in order to attain visibility; this thesis tries to understand both this phenomenon, and the society which gave birth to it. It can be said that this study is an attempt to see the society through the window of self-display, and to understand self-display itself, in order to unravel through what mechanisms it is able to function.

Out of three sites which open up the fields in which self-display actualizes, namely Reality Shows, social media and the job market, reality shows is chosen. Thus, a Turkish fashion reality show “Bugün Ne Giysem” (What Should I Wear Today) is selected as a case study, which gave us important insights about the mechanisms through which individuals are interpellated to neoliberal subject positions, namely, how these mediums of neoliberal subjectification legitimize themselves, into which desires they intrude and what they offer to the individuals. That neoliberal subjectivity establishes itself by intruding at the level of desire is a well-covered subject in the social sciences literature. This thesis tries to bring in a new aspect of the phenomenon and if possible, to widen the picture, by bringing in the levels of legitimation and satiation side by side with that of desire.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için Özlem Yıldız tarafından Mayıs 2013’te teslim edilen tezin kısa özeti

Benliğin Teşhiri: Reality Showlar Merceğinden 2000’den 2013’e Türkiye’de Neoliberal Öznellikler

Bu tez, teşhir kavramını işlevselleştirmek vasıtasıyla neoliberal ve postmodern öznellikler üzerine yapılan akademik çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Teşhir, günümüz kapitalizminin varlığı için vazgeçilmez olan neoliberal öznelleştirme pratiklerinin bir mekanizması olarak incelenmektedir. Günümüzde bir teşhir kültürü içinde yaşadığımız, yani kendimizi özenle hazırlanmış imajlar halinde kamuya sunmakta olduğumuz olgusu ekseninde, bu tez hem hem bu olguyu, hem de bu olgunun vücut bulduğu toplumu anlamaya çalışmaktadır. Denilebilir ki bu tez, toplumu ona teşhir çerçevesinden bakarak anlamayı amaçlamakta, bunun yanısıra teşhiri de çözümlemek gayesiyle bu olgunun hangi mekanizmalar dolayımıyla işleyebildiğine ışık tutmaya çalışmaktadır.,

Teşhirin gerçekleştiği alanları açan üç farklı araçtan, yani reality showlar, sosyal medya ve iş piyasası arasından bu çalışmada incelenmek üzere reality showlar seçilmiştir. Böylece, Türkiye’de yayınlanan bir moda programı, “Bugün Ne Giysem?” bu teze vaka çalışması teşkil etmiştir. Bu program çalışmaya, bireylerin hangi mekanizmalar vasıtasıyla neoliberal öznelliklere çağırıldığı hakkında önemli veriler sağlamıştır. Bunların arasında bireyleri neoliberal öznelliklere çağıran araçların kendilerini nasıl meşrulaştırdıkları, hangi arzulara cazip göründükleri ve bireylere ne sundukları bulunmaktadır. Neoliberal öznelliğin vaatlerini arzu düzlemine sızarak cazip kılması üzerine önemli bir sosyal bilimler literatürü bulunmaktadır. Bu tezde teşhir olgusunun yeni niteliklerinin ortaya çıkarılması ve bu olguyu mümkün olduğu ölçüde "meşrulaştırma" "doyum" ve "arzu" veçheleriyle inceleyerek var olan perspektifin genişletilmesi amaçlanmaktadır.

English