Pinar Farimaz - The Reconstruction of Hegemonic Masculinity: an Analysis through Erkekçe, 1981-1990

An Abstract of the Thesis of Pinar Farimaz for the degree of Master of Arts from the Atatiirk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2006

The Reconstruction of "Hegemonic Masculinity:" An Analysis through Erkekçe, 1981-1990

This thesis strives to delineate how "hegemonic masculinity" was reconstructed in the 1980s, especially through focusing on the economic and cultural atmosphere of the decade. The indispensable motive in designating the 1980s as a proper ground for this thesis lies precisely behind the notion of "social alteration" on account that its impacts on the social codes (morality, culture, and organizations) and on social figures (the image of woman and man, the perception of masculinity and femininity, and for sure, ideals concerning these images and perceptions) are precious sources in terms of putting forth a masculinity study for consideration. In brief, the "socio-economic structure" of the 1980s- maybe it does not give the appearance of an indisputable rupture in comparison with the previous years in which a liberal economic leap was materialized in Turkey, when it is considered together with the "global triumph of capitalism," had a conspicuous influence on the social configuration, in this connection, on the issues of "gender," "identity," and "lifestyle." Here it is why the 1980s were preferred as a case for this masculinity study; however, my main purpose is not to claim that the neo-liberal discourse spreading throughout the world contributed to a dramatic transformation in gender relations, but rather to insist that gender relations or "sexual politics," which have persisted in a certain way (homophobia and subordination of woman) for a long time, were reproduced in a different state within the discourse of neo-liberalism. At this point, to support my argument, throughout the thesis, the press will be regarded as an important mechanism of establishing hegemony to which is applied in the process of "persuasion." However, apart from the mechanism of establishing hegemony, one more definition of the press, especially of Erkekçe will be employed in the thesis; it is the network of "popular culture." In this manner, Erkekçe, as an important part of popular culture in the 1980s or as an important "persuasion" mechanism in creating the "consent," will have the privileged position throughout this thesis, especially while elaborating on how hegemonic masculinity was reconstructed in the 1980s within the neo-liberal discourse.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans Derecesi için Pinar Farimaz tarafindan Eylül 2006'da teslim edilen tezin kisa özeti

"Hegemonik Erkekligin Yeniden insasi: Erkekçe üzerinden bir Analiz, 1981-1990

Bu tez, "hegemonik erkekligin" 1980'lerde nasil yeniden insa edildigini özellikle on yilin ekonomik ve kültürel atmosferine odaklanarak betimlemeye çalismaktadir. 1980'leri bu tez için uygun bir zemin olarak belirlemedeki vazgeçilmez neden kesinlikle "sosyal degisim" nosyonunun ardinda yatar ki bu nosyonun sosyal kodlar (ahlak, kültür ve organizasyonlar) ve sosyal figürler (kadin ve erkek imgesi, kadinlik ve erkeklik imgesi ve elbette bu imge ve algilara iliskin idealler) üzerindeki etkisi bir erkeklik çalismasi ortaya koymak acisindan kiymetli bir kaynaktir. Kisacasi 1980'lerin sosyo-ekonomik yapisinin - belki Turkiye'de liberal ekonomik atilimlarin gerçeklestirildigi önceki yillara kiyasla kesin bir kopus izlenimi vermez, "kapitalizmin global zaferi" ile birlikte düsünüldügünde, sosyal düzen ve dolayisiyla "toplumsal cinsiyet," "kimlik" ve "yasam biçimi" meseleleri üzerine çarpici bir etkisi olmustur. Tam da bu nokta 1980'lerin bu erkeklik çalismasi için neden temel bir çerçeve olarak tercih edildigini vurgular, bununla beraber benim baslica amacim dünyayi çepeçevre saran neo-liberal söylemin toplumsal cinsiyet iliskilerinde dramatik bir dönüsüme yol açtigini iddia etmek degil aksine toplumsal cinsiyet iliskilerinin veya çok zamandir belirgin bir dogrultuda (homofobi ve
kadinin ikincilligi) sürüp giden "cinsel politikalarin" neo-liberal söylem içinde bir baska kertede yeniden üretildigi hususunda israrci olmaktir. Bu noktada, tez boyuca savimi
desteklemek için basin, "ikna" sürecinde basvurulan önemli bir hegemonya olusturma mekanizmasi olarak ele alinacaktir. Bununla beraber, hegemonya olusturma
mekanizmasi disinda basinin özellikle Erkekçe'nin bir betimlemesi daha yani "populer kültür" agi seklindeki tanimi sikça kullanilacaktir. Buna ilaveten Erkekçe, 1980'lerde
populer kültürün önemli bir parçasi olarak ya da "riza" yaratmada önemli bir "ikna" mekanizmasi olarak tez boyunca öncelikli bir pozisyona sahip olacaktir bilhassa
hegemonik erkekligin 1980'erde neo-liberal söylem içinde nasil yeniden insa edildigini detaylariyla incelerken.

English