Pınar Yüksel - Kurban in Turkey: From Traditional Ritual to Urban Practices

Abstract: “Kurban in Turkey: From Traditional Ritual to Urban Practices”

Pınar Yüksel, Master’s Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2017

Asst. Prof. Umut Türem, Thesis Advisor

Islamic animal sacrifice is a topic that has been written about little but is very significant because the sacrifice practice itself is undergoing a process of change in Turkey. My argument is that kurban practices in Turkey have been transformed by the specific urbanization experience of Turkey, particularly in the context of changes in urban sensibilities and the broader Islamic revival in Turkey.

     I argue that with population increase in urban sites, sacrifice practices became more visible, and this resulted in feelings of discomfort about animal slaughters. Related to this discomfort, kurban became a topic that is regulated more and more each day, and it became intensely debated and interpreted from various different angles. Meanwhile, in parallel to the increasing urbanization of kurban practices, new market players have entered the field of kurban, mediating the process of buying, selling and slaughtering kurban and particularly enlarging the proxy sacrifice services.

     In this thesis, I explain the secular and legal debates, the regulation of kurban, the physical organization of kurban sites in Istanbul, and the new kurban practices that have led to the dematerialization of kurban in Turkey. I focus on Istanbul as it can be claimed to be representative of urbanities in Turkey.

  

Özet : “Türkiye’de Kurban: Geleneksel Ritüelden Şehirli Uygulamalara”

Pınar Yüksel, Yüksek Lisans Adayı, 2017

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Yard. Doç. Z. Umut Türem, Tez Danışmanı

 Islami kurban üzerine çok az yazılmış olmasına rağmen çok önemli bir konu çünkü kurban ritüeli Türkiye’de önemli bir değişime uğruyor. Özellikle de kentli duyarlılıklarının değişimi ve İslami canlanma bağlamında kurban uygulamalarının spesifik şehirleşme deneyimleriyle dönüşüme uğradığını savunuyorum.

     Kentlerde nüfus artışıyla birlikte, kurban pratikleri daha görünür hale geldi, ve bu, kurban kesimlerinin kamusal alanda görünürlüğüyle ilgili rahatsızlık hissi yarattı. Bu rahatsızlık hissine bağlı olarak, kurban her geçen gün daha fazla düzenlenen bir alan haline geldi; ve yoğun şekilde tartışılan ve çok farklı şekillerde yorumlanan bir hal aldı. Kurban pratiklerinin kentleşmesine paralel olarak kurban giderek yoğunlaşan bir piyasalaşmanın parçası oldu. Bu piyasalaşma süreci içersinde kurbanın alım-satımına ve kesilmesine aracılık eden, özellikle de “vekaleten kurban” pratiklerini yaygınlaştıran birçok yeni aktör ortaya çıktı.

     Bu tezde, kurban hakkındaki seküler/hukuki tartışmalar ve düzenlemeleri, Istanbul’da kurbanın fiziksel organizasyonunu, ve kurbanın fizikselliğini yitirdiği yeni uygulamaları açıklıyorum. Türkiye’de şehirleşmenin temsili olarak Istanbul’a odaklanıyorum.

English