Sarp Kurgan - Understanding the Diplomatic Ability and Influence of a Regional Power in a Time of Conflict: Turkish Foreign Policy during the Yugoslav Wars

An abstract of the Thesis of Sarp Kurgan, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2015

Understanding the Diplomatic Ability and Influence of a Regional Power in a Time of Conflict: Turkish Foreign Policy during the Yugoslav Wars

This thesis examines the diplomatic capacities of regional powers in their respective regions during the times of conflict and crisis. It has been widely argued within the International Relations scholarship that the influence of regional powers has been increasing both at the global and regional levels since the end of the Cold War. Considering the increasing diplomatic attention brought to a particular region by the international community, times of conflicts and crises serve us better to capture the true nature of diplomatic influence of a regional power. In order to analyze this issue, the thesis concentrates on the Turkish foreign policy towards the Yugoslav wars, analyzing in depth the diplomatic initiatives taken by Turkey during the conflicts in Bosnia and Herzegovina and Kosovo. Through this analysis, this thesis aims at developing an understanding on the role of regional powers during the conflicts in their respective regions.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Sarp Kurgan tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

Bir Bölgesel Gücün Çatışma Zamanında Diplomatik Yeterliliğini ve Etkisini Anlamak: Yugoslavya Savaşları Sırasında Türk Dış Politikası

Bu tez, bölgesel güçlerin kendi bölgelerindeki diplomatik kapasitelerini, onların bölgelerindeki kriz ve çatışma zamanlarındaki diplomatik etkilerine bakarak incelemektedir. Uluslararası İlişkiler bilimi içerisinde, Soğuk Savaş sonrası dönemde bölgesel güçlerin etkilerinin hem bölgesel hem de küresel seviyede arttığı sıkça savunulmuştur. Uluslararası toplumun belirli bir bölgeye artan diplomatik ilgisi düşünüldüğünde, çatışma ve kriz dönemleri bize bölgesel güçlerin diplomatik etkilerinin gerçek doğasını anlamak için daha uygun fırsatlar sağlamaktadır. Söz konusu durumu analiz etmek için, bu tez Türkiye’nin Bosna-Hersek ve Kosova savaşları sırasındaki diplomatik girişimlerini derinlemesine ele alarak, Türkiye’nin Yugoslavya savaşları sırasındaki dış politikasına yoğunlaşmaktadır. Tezin amacı, bu analiz üzerinden, bölgesel güçlerin kendi bölgelerinde çıkan çatışmalar sırasındaki rollerine dair araştırmalara bir katkıda bulunabilmektir. 

 

English