Şebnem Gelmedi - The Washington Consensus and Its Reflections on the Turkish Mainstream Press Media

An abstract of the thesis of Sebnem Gelmedi for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2011

The Washington Consensus and Its Reflections on the Turkish Mainstream Press Media

This study analyzes the reflections on the mainstream press of the Washington Consensus principles based transformation of the economy of Turkey during the past forty years through a study of Hürriyet and Milliyet newspapers with special emphasis on the years 1975, 1985, 1995 and 2005. It shows how the transformation of economic journalism and the displacement/transposition of the popular press against the ideological apparatuses of neoliberal order have occurred. Throughout this transformation process in which the global dynamics have the role to determine, the dramatic changes of discourses on the economy of the newspapers and the reflections of the normalized mentality shift that is introduced to society while constructing a new economic ideology were revealed. The purpose of this thesis is to show how these newspapers which acted as bridges between the governance of economy and the society are bound to the global discourses and practices and try to shape in detail the economic sense of society.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Şebnem Gelmedi tarafından Haziran 2011’de teslim edilen tezin kısa özeti

Washington Uzlaşısı Ülkelerinin Türkiye Anaakım Yazılı Basınındaki Yansımaları

Bu çalışma, Türkiye ekonomisinin son kırk yılda geçirdiği dönüsümün anaakım yazılı basınındaki yansımaları, 1975, 1985, 1995 ve 2005 yılları ,Hürriyet ve Milliyet gazeteleri üzerinden ve Washington Uzlasisi prensipleri temel alınarak incelenmiştir. Bu analiz neticesinde, hem ekonomi gazeteciliğinin geçirdiği dönüsüm, hem de popüler yazılı basının neoliberal düzenin ideolojik enstrümanları karsisinda edindikleri pozisyon degisiklikleri objektif bir bakis açısıyla göz önüne serilmistir. Global dinamiklerin karar verici güce sahip olduğu bu dönüsüm sürecinde, gazetelerin ekonomiye dair söylemlerindeki çarpıcı farklılaşmalar ve yeni bir ekonomik ideolojinin inşasında topluma sundukları normalleştirilmiş zihniyet değişikliğinin yansımaları açıkça görülmüştür. Bu tezin amacı, ekonomi yönetimi ve toplum arasında bir köprü niteliğinde olan bu popüler gazetelerin, global söylem ve pratiklere ne derece angaje olduğunun ve toplumun ekonomi algısını ne yönde şekillendirmeye çalıştığının detaylı bir analizini çıkarmaktır.

English