Seçil Yılmaz - Visualization of Culture, History and Memory in Turkey: Museum Politcs in the post-1980s

An abstract of the thesis of Seçil Yilmaz for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2005

Visualization of Culture, Memory and History: Museum Politics in the post-1980s Turkey

This thesis explores the museum as an institution of the modern state. It seeks to uncover the transformation in the museum in which the visualization and organization of the information of the past has shaped in Turkey in the post- 1980s. On the one hand, extending beyond the 1980s, the emergence of the modern museum in the nineteenth century is conceptualized as the encyclopedia of the nation building through which its culture and history are represented. On the other hand, the initial practices of the Late Ottoman and Early Republican Era are presented in order to reveal the function of the museum in the power relations. The museum in the modern sense is framed as the public space and the early practices in the Peoples Houses constitutes one of the main axis of this study in order to discuss the publicity in the museum and its function in the building of power relations. The change in the post-1980 context in the museum is examined in effect with the transformation in the concepts of time and space through which the idea of modernity extended in the body of the museum. In this study, the transformation of these basic notions of modernity in the space of museum is basically discussed in terms of the changing representation strategies in the body of the museum by post-1980s. The emergence of private museums, the physical change in the structure of the museum by extending beyond the walls and following a less linear narration and the emergence of multi-cultural representations are put forward as the basic unit of analysis in order to reveal the transforming social space and the politics in the body of the of museum by the post-1980s.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Seçil Yilmaz tarafindan Eylül 2005’te teslim edilen tezin kisa özeti

Kültür, Tarih ve Bellegin Görsellesmesi: 1980 Sonrasinda Türkiye’de Müze Politikalari

Bu tez müzeyi modern devletin bir kurumu olarak ele almaktadir. Geçmisin bilgisinin ve organizasyonunun sekillendigi müzenin 1980 sonrasinda Türkiye’deki dönüsümünü açiklamayi hedeflemektedir. Bir taraftan 1980 öncesine uzanilarak, ondokuzuncu yüzyilda ortaya çikan modern müze, ulusal kimligin tarihinin ve kültürünün temsil edildigi ansiklopedi olarak kavramsallastirilmaktadir. Diger taraftan Osmanli Imparatorlugu’nun son döneminin ve erken Cumhuriyet döneminin ilk örnekleri müzenin iktidar iliskilerinin içindeki yerini açiklayabilmek için sunulabilinir. Modern anlamda müze kamusal alan olarak belirlenmekte ve Halkevleri pratikleri çerçevesinde müzedeki kamusallik ve bunun iktidar iliskilerinin kurgulanmasindaki islevi çalismanin ana eksenlerinden birini olusturmaktadir. 1980 sonrasi baglaminda müzedeki degisim modernite fikrinin temel kavramlari olan zaman ve mekandaki dönüsümle etkilesimli olarak ele alinmaktadir. Bu çalismada, bu modernitenin temel kavramlarinin dönüsümü 1980 sonrasinda müze alaninda degisen temsiliyet stratejileri olarak incelenmektedir. 1980 sonrasinda müzedeki siyasetin ve toplumsal alanin dönüsümünü açiklamakta özel müzelerin açilmasi, fiziksel olarak müzenin duvarin ötesinde de kurgulanmasi, çizigisel anlatiya daha az yer vermesi ve müze alaninda çokkültürcü temsiliyetlerin ortaya çikmasi temel inceleme noktalari olarak ele alinmistir.

English