Selim Özgen - The “Ballast” of Istanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial Production in Gebze

An abstract of the thesis of Selim Özgen, for the degree of Master of Arts from The Ataturk Institute for Modern Turkish History of Bogaziçi University to be taken in September 2008

The “Ballast” of Istanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial Production in Gebze

The present study examines the industrialization process of Gebze district particularly during the raging market economy after 1980. During this inquiry, the question in mind was discovering the affects of the transition from Fordism to a flexible accumulation regime on industry -in particular on industrial localization- and on power relations on space in a densely industrialized province. This thesis proposes an analysis of the transition process by the principles of both production regimes. In this quest, a theoretical tool of flexible accumulation regime, industrial district, is applied in a generalized sense to understand the clustering of industrial firms in a newly industrializing country at the age of globalization.

Bogaziçi Üniversitesi Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için Selim Özgen tarafindan Eylül 2008’de teslim edilen tezin kisa özeti

Istanbul’un “Safra”si: Gebze’deki Sanayi Mekan Seçimine Elestirel Bir Bakis

Bu tezin konusu, 1980 sonrasi siddetlenen piyasa ekonomisi kosullarinda hizli bir sanayilesme sürecine giren Gebze ilçesinin dönüsümüdür. Arastirma boyunca hedeflenen, Fordizm’den esnek bir üretim rejimine geçisin sanayi -özellikle sanayinin mekan seçimi- ve mekan üzerindeki güç iliskilerinde yarattigi etkiyi bu yogun sanayi bölgesi üzerinden incelemek olmustur. Bu incelemede önerilen yöntemsel yaklasim ise bu dönüsüm sürecinin incelenmesinde her iki üretim rejiminin de etkilerinin göz ardi edilmemesidir. Bu nedenle, esnek üretim rejimine ait bir kavram olan sanayi bölgesi daha genellestirilerek küresellesme döneminde yeni sanayilesen ülkeler kategorisinde olan bir ülkede sanayi tesislerinin kümelenmesini anlamak için kullanilmistir.

English