Selin Burgaç Taş - Politics and Space in Antakya (2011-2019)

This thesis attempts to analyse the youth politics in the Armutlu neighborhood, a predominantly Arab Alawi place in Hatay, between 2012 and 2015. Two pillars of the youth movement were the Syrian War (2011) and the Gezi Protests (2012). September 12, 2012, a pro-Assad demonstration was a breaking point for the Armutlu people and it immediately merged with the Antakya-Gezi movement. The Armutlu youth is the main actor in this anti-government protest. The political mobilization of the youth has generated a huge revision in their own Arab-Alawi identities as well as the identity of the neighborhood. Besides, it brought about the reconfiguration of the urban space in the neighborhood. This thesis aims to bring the questions of identity, space, and politics in an Alawi working-class neighborhood between 2012 and 2015.

 

Bu tez, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı olan ve Arap Alevi nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı Armutlu mahallesini ele almaktadır. 1980li yıllarda politik olarak bir hayli aktif olan mahalle, 1980'den sonraki süreçlerde çeteler, uyuşturucu ve fuhuş ile kötü nam salmıştır. Mahalle, 2011 yılında Suriye'de çıkan savaş ve ardından Gezi Parkı Protestoları ile eski şanına kavuşmuştur. Tezde mahalle; uzam ve mekan, siyasi coğrafya, toplumsal hareketler, hafıza, kimlik kavramları ile gençler üzerinden ele alınmaktadır. Bu bağlamda mahallede uzamın kime / kimlere karşı kurulduğu, hangi şartlar altında ve durumlarda uzamın sınırlarının daraldığı veya genişlediği tartışılmıştır. Uzamın en önemli unsurlarından biri olan Arap Alevi kimliği, bu kimliğin nasıl oluştuğu / oluşturulduğu, Arap kimliğinin ve Alevi kimliğinin aynı uzamda olduğu gibi hangi durumlarda terk edilip, hangi durumlarda sahiplenildiğine değinilmiştir. Böylece kimliğin ne kadar karmaşık ve savrulgan olduğu tartışılmıştır. Mahallede gençlerle yapılan görüşmeler ışığında, 16 Eylül 2012 tarihinin mahalle için bir kırılma noktası olduğunu, gerçekleşen protestoların Armutlu direnişi olarak adlandırıldığını, yaşananlar anlatılırken mekana sürekli atıfta bulunulduğunu, bu sürecin sonunda yeni bir grup gençliğin ortaya çıktığını ve kendilerini Armutlu Gençliği olarak adlandırdıklarını görüyoruz. Bu çalışmada Suriye mevzusu ve Gezi Parkı Protestoları salt politik süreçler olarak ele alınıp modernist devlet söylemi ile tartışılsaydı yerelin kökenlerinden uzaklaşılmış ve uzamın üretimi görmezden gelinmiş olacaktı. Bu yüzden bu tezde, anlatılan yerin tarihini, yaşanılan olayları ele alırken onları oluşturan "şeylerin" anlatılarından yola çıkarak bir hikaye oluşturulmuştur.

English