Tan Berk Akı - Russian-Turkish Relations in the era of Vladimir Putin

This thesis focuses on the Turkish-Russian relations from the year of 2000 to 2019. In this 19-year period, the Turkish-Russian relations went through different stages due to the conflict of interests between the global powers in the major international incidents of the early 21st Century such as the Russo-Georgian War, the Ukrainian Euromaidan Revolution, the Arab Spring and the Syrian Civil War. The thesis aims at analyzing these changing relations between the two states through the perspective of the Neorealist Theory of International Relations which puts emphasis on power politics. In the thesis, the Turkish foreign policy is explained according to the positions of the two great powers, the United States and Russia, concerning the Turkish national security. The thesis looks at the major global incidents of the first two decades of the 2000s in order to provide a better understanding of how unexpected changes were caused in the Turkish foreign policy by these events.

Bu tez, 2000 ile 2019 yılları arasındaki Türk-Rus ilişkilerine odaklanmaktadır. Bu 19 yıllık süre boyunca Türk-Rus ilişkileri Rusya-Gürcistan Savaşı, Ukrayna Euromaydan Devrimi, Arap Baharı ve Suriye İç Savaşı gibi erken dönem 21. Yüzyılda yaşanan büyük uluslararası olaylardaki küresel güçlerin arasındaki çıkar çatışmaları sebebiyle farklı dönemlerden geçerek günümüze gelmiştir. Bu tez, iki ülke arasındaki değişen ilişkileri güç siyasetine öncelik vererek açıklayan Uluslararası İlişkiler'in Neorealist Kuramı perspektifinden bakarak analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu tezde, Türk ulusal güvenliği dikkate alınarak, iki büyük güç olan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın konumlarına bakmak suretiyle Türk dış politikası açıklanmıştır. Tez 2000'li yılların ilk iki on yıllarındaki temel küresel olayları inceleyerek bu olayların nasıl Türk dış politikasında beklenmedik değişimlere yol açtığını anlatmayı amaç edinmiştir.

English