Tutku Akın - The Ottoman Tribal School: Surveillance and the Students’ Lives in the School

This thesis, on the Ottoman tribal school, investigates the surveillance and the students’ lives in the school. It shows how Abdulhamid II and his officers established mechanisms in order to control the students. The work focuses on which strategies and tools were used by the sultan and his governors to supervise
the sons of tribes in the Ottoman tribal school. This thesis also shows how the students’ lives were in the school. It considers on the students’ experiences,
problems, and their reactions against the school administration through sample events. Most of the primary sources used in this work are documents of
the Ottoman Archives. This thesis aimed to develop an anthropological perspective to the Ottoman tribal school.
 
 
Osmanlı Aşiret Mektebi’ni konu alan bu tez, okuldaki denetim mekanizmalarını ve öğrenci hayatını ele alıyor. Bu çalışma, II. Abdülhamid ve memurlarının
öğrencileri kontrol etmek amacı ile nasıl mekanizmalar kurduğunu gösteriyor. Öğrencileri denetim altına alabilmek için yöneticiler tarafından kullanılan stratejiler ve araçlar bu tezin odak noktalarından birini oluşturuyor. Bu tez ayrıca Osmanlı Aşiret Mektebi’nde nasıl bir öğrenci hayatı olduğunu gösteriyor. Okulda yaşanmış örnek olaylar üzerinden, öğrencilerin yaşamları, sorunları ve okul yönetiminin üzerlerinde kurduğu kontrol mekanizmalarına karşı tepkileri bu tezin bir diğer odak noktasıdır. Bu tezde kullanılan birincil kaynakları Osmanlı Arşiv belgeleri oluşturuyor. Bu tez Osmanlı Aşiret Mektebi’ne antropolojik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlamaktadır.
English