Utku Akar - Morale, Obedience, Discipline: The Politics of Motivation in the Ottoman Great War

This thesis aims to deal with how the Ottoman government implemented the incentives to motivate its soldiers and non-conscripted youth. This thesis takes into consideration the fact the Ottoman army is not a homogenous formation; therefore, the various incentives were implemented for various groups of the Ottoman army. My main aim of this thesis is to examine the government policies regarding the motivation, discipline and obedience of both conscripted soldiers and non-conscripted youth and to demonstrate the most fundamental notions by which the Ottoman soldiers were motivated during the World War I with keeping in mind the ethnic and religious heterorganic nature of the Ottoman Army. In this thesis, I will seek answers to what policies the Ottoman government implemented to strengthen motivation, discipline and obedience of its soldiers and the non-conscripted youth between 1914-1918. Also, I will examine how these policies functioned.

Bu tez, Osmanlı hükümetinin askerlerini ve askere alınmamış gençliği motive etmek için nasıl teşvikler uyguladığını ele almaktadır. Bu tez, Osmanlı Ordusunun homojen bir oluşum olmadığını dikkate almaktadır. Bu yüzden, Osmanlı Ordusunun farklı grupları için çeşitli teşvikler uygulanmıştır. Bu tezin ana amacı, Osmanlı Ordusunun etnik ve dini heterorganic doğasına dikkate ederek, hem askere alınan hem de askere alınmamış gençlerin motivasyon, disiplin ve itaatlerine ilişkin devlet politikalarını incelemek ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı askerlerinin motive olduğu en temel kavramları göstermektir. Bu tezde, Osmanlı hükümetinin 1914-1918 yılları arasında askerlerinin ve askere alınmamış gençliğin motivasyonunu, disiplinini ve itaatini güçlendirmek için hangi politikaları uyguladığı konusunda cevaplar arayacağım. Ayrıca, bu politikaların nasıl işlediğini de inceleyeceğim.

English