Yasemin Taşkın Alp - State Policies on Vocational High Schools in Turkey 1970-2013

An abstract of the thesis of Yasemin Taşkın Alp for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken August 2014

State Policies on Vocational High Schools in Turkey 1970-2013

This thesis examines the last 40 years of vocational high schools in Turkey. Perceived as an input for future industrial growth, the area has drawn constant attention of policymakers. Here vocational high schools are considered as the main form of skill formation in Turkey and compared with the skill formation literature. Looking at the path-dependent characteristics and the changes that occurred during the years marked by the neoliberalization of economic policies, two aspects of the persistence of the skill formation problems are analyzed: the lack of a model and a long-term strategy for vocational education and training. While tracing the components of these two aspects, it is revealed that the aspects defined as problematic and require a strategy remain the same. The state’s interest on this issue continued. Furthermore, despite the neoliberal environment, vocational education remains a statist area in which the state’s limitations in its commitment to the skill formation issue enabled the simultaneous occurrence of three different models of skill formation. This patchwork of different types of skill formation systems manifests the institutional continuities as well the particular way the changes were adopted. Overall, the lack of commitment to a model and a strategy complicates the institutional complementarities or relationships in the political economy. As the aspirations for a coordinated model are widely declared, the mechanisms compatible with this system are not formed. The absence of institutional complementarities between vocational schools and other realms of the political economy attenuates the chances of a viable and effective vocational education policy. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Yasemin Taşkın Alp tarafından Ağustos 2014’te teslim edilen tezin kısa özeti

Türkiye’de Meslek Liselerine Yönelik Devlet Politikaları 1970-2013

Bu tez Türkiye’de meslek liselerinin son 40 yılını incelemektedir. Endüstriyel büyümenin bir bileşeni olarak görülen meslek liseleri politika yapıcıların ilgisini sürekli olarak cezbetmiştir. Bu tezde meslek liseleri beceri oluşumu sisteminin temel biçimi olarak ele alınmış ve beceri oluşumu literatürüyle kaşılaştırılmıştır. Ekonomi politikalarının neoliberalleştiği yıllarda meslek liselerinin tarihsel gelişimindeki menziline bağımlı (path-dependent) özellikleri belirlenerek beceri oluşumu probleminin devam etmesindeki iki unsur analiz edilmiştir: mesleki öğretim ve eğitim için bir modelin ve uzun vadeli bir stratejinin eksikliği. Bunlara dair gelişmeler takip edilerek incelenen 40 yılda problemli olduğu düşünülen ve strateji geliştirilmek istenilen alanların aynı olduğu ortaya çıkmıştır. Devletin bu konuya olan ilgisi devam ederken aynı zamanda günümüze kadar tekrar eden problemlerin çözülemediği görülmektedir. Ayrıca, neoliberal bir bağlama rağmen mesleki öğretim ve eğitimin devletçi bir alan olarak kaldığı, ama bunların aksine devletin sınırlılıklarının üç farklı beceri oluşumu modelinin aynı anda uygulanabilir olmasına sebep olduğu saptanmıştır. Farklı beceri oluşumu sistemlerinin birarada uygulanabiliyor olması hem kurumsal devamlılıklar hem de değişiklikler açısından belirleyicidir. Belli bir modelin ve stratejinin uygulanamaması siyasal iktisadi kurumlar arasındaki bütünselliği ve ilişkiyi de zorlaştırmaktadır. Koordine olabilmiş bir modele dair istekler sıklıkla dile getirilmiş olsa da, bu sisteme uygun mekanizmalar oluşturulamamıştır.  Meslek liseleri ve siyasal iktisadi diğer kurumlar arasındaki uyumsuzluk tutarlı ve etkili bir mesleki eğitim politikası şansını düşürmektedir. 

English