Yeliz Ayan - A Descriptive Analysis of the Turkish Conservative Right of the 1960s in the Quotidian Realm

The 1960s was a decade characterized by youth movements, new cultural alignments, student revolts and many anti-establishment movements all around the world. Turkey was no exception. Many studies have focused on the left side of the political spectrum yet only a few historical accounts of the conservative, right-wing movements of the era exist. This thesis intends to shed light on the less-focused, poorly-elaborated social and cultural dynamics of Turkish conservatism during the 1960s. Through an examination of the periodical articles penned by prominent proponents of conservatism, the thesis aims to outline the broad political and ideological currents of the era. Attention will be devoted to the staunch opposition to communism, a heavy emphasis on nationalism and an increasing salience of Islamism in periodicals such as Babıali'de Sabah, Bugün and Yeni İstanbul as well as periodicals Büyük Doğu, Diriliş, Milli Gençlik, Milli Yol, Orkun, Selamet, Tohum, Toprak, Türk Düşüncesi and Türk Yurdu, all of which have been inadequately used by pundits of Turkish conservatism. For a background to Turkish conservatism of the era, the global dynamics of conservatism has also been presented, particularly as it developed initially in the European experiences. The study of conservative periodicals of the time reveals the intense emphasis on morality which is considered as the best antidote to communism and other left-wing currents. In this respect, the thesis problematizes the themes revolving around the notion of morality as perceived by Turkish conservatists of the 1960s

Bu çalışma 1960'lı yıllarda yayınlanan muhafazakâr dergilere odaklanarak dönemin entelektüel ve ideolojik konumlanışlarını anlamayı hedefliyor. 1960'lı yıllar söz konusu olduğunda daha çok öne çıkan temalar gençlik hareketleri, düzen karşıtı siyasi oluşumlar ve yeni bir kültürel yapılanma olarak karşımıza çıkar. Pek çok nedenden dolayı siyasi spekturumun sağ cenahında yaşananlar, o cenahta üretilen siyasi ve entellektüel birikim nedense akademisyenlerin radarlarına girmemiştir. Oysa sağ ve muhafazakâr cenahtaki dergilerin analizi bize dönemin bütününü daha derinden anlayabilmek için önemli fırsatlar sunmaktadır. Akademik literatürde bugüne kadar pek az çalışılmış Babıali'de Sabah, Bugün and Yeni İstanbul as well as periodicals Büyük Doğu, Diriliş, Milli Gençlik, Milli Yol, Orkun, Selamet, Tohum, Toprak, Türk Düşüncesi ve Türk Yurdu dergilerin analizi bize ahlak kavramının çok merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Sol cenah daha çok sosyal dinamiklerin analizi ile zamanın küresel ideolojik akımlarının sentezini öne çıkarırken bu dergiler daha yerelci ve ahlak eksenli bir söylem yürütmüşlerdir. Türkiye'de bu dönemdeki muhafazakarlığı anlayabilmek için bu ideolojinin özellikle Avrupa'da yaşanmış tecrübelerinden yola çıkarak Türkiye'deki özgül serüvenini gözlem altına almak bu tezin en önemli amaçlarındandır

English