Zeynep Kutluata - The Politics of Difference Within the Feminist Movement in Turkey as Manifested in the Case of Kurdish Woman/Feminist Journals

The Politics of Difference within the Feminist Movement in Turkey as Manifested in the case of Kurdish Woman/Feminist Journals

In my thesis, I discuss the issue of difference in the context of the women's movement in Turkey. I concentrate on Kurdish feminists and Kurdish women in the 1990s in relation to certain cases in which ethnic and gender identities either combine or clash. The title is "The Politics of Difference within the Feminist Movement in Turkey as Manifested in the Case of Kurdish Woman/Feminist Journals".

The cases that are chosen are "birth control" and "language". Around these two cases, I question the significance of difference as a political strategy. Focusing on the issues of "birth control" and "language" helped me to analyze difference as a political strategy of Kurdish feminists and women in relation to the feminist movement, the Kurdish movement and the state.
My sources are the Kurdish woman/feminist journals published at the end of 1990s, Roza, Jujin, Jin u Jiyan, Yasamda Özgür Kadin, and Özgür Kadinin Sesi. All of these journals are Kurdish women journals published in Turkey in Turkish. In this study, textual analysis is used as method.

The thesis consists of four chapters. In the first chapter, I set my theoretical background by focusing on literature by Black and Third World feminists. In the second chapter, after a general view of the women's movement in Turkey in the 1980s and 1990s, Kurdish woman/feminist journals are examined separately. In the third chapter, the issue of birth control is focused on, and in the forth chapter the issue of language is analyzed. 
 
Türkçe Özet

Bu tezde Türkiye'de Kadin Hareketi çerçevesinde farklilik konusu tartisilmaktadir. Özellikle, 1990'larda Kürt feministler ve Kürt kadinlarinin etnik ve toplumsal cinsiyet kimliklerinin çatistigi ve birlestigi belirli durumlara odaklanilmaktadir. Tezin basligi "Kürt Feminist/Kadin Dergilerinde Ortaya Kondugu Biçimiyle Feminist Hareket Içinde Farklilik Politikasi"dir.

Seçilen konular "dogum kontrolü" ve "anadil" dir. Bu iki konu çerçevesinde politik bir strateji olarak farkliligin önemi sorgulanmaktadir. Bu iki, konu Kürt feministlerinin ve Kürt kadinlarinin politik bir strateji olarak farkliligi nasil kullandiklarina dair bir inceleme olanagi sunmaktadir.

Kullanilan kaynaklar 1990'larin sonlarina dogru yayinlanan Kürt feminist/kadin dergileridir. Bu dergiler Roza, Jujin, Jin u Jiyan, Yasamda Özgür Kadin, and Özgür Kadinin Sesi'dir. Tüm bu dergiler, Türkiye'de Türkçe yayinlanan Kürt kadin dergileridir. Bu çalismada metin analizi teknigi kullanilmistir.

Tez dört bölümden olusmaktadir. Birinci bölümde Siyah Feminizm ve Üçüncü Dünya Feminizmi literatürüne dayanan teorik bir altyapi sunulmaktadir. Ikinci bölümde 1980'ler ve 1990'larda Türkiye'deki kadin hareketinin genel bir panoramasi çizilmektedir ve Kürt Kadin Dergileri tanitilmaktadir. Üçüncü bölümde dogum kontrolü ve dördüncü bölümde de anadil konusu islenmistir.

English