Zişan Ataman Çelik - Demographic Engineering, Forced Migration and Resettlement Policies in General Inspectorates

This thesis attempts to focus on General Inspectorates which were active institutions between 1927-1952, by looking at them in context of demographic engineering, forced migration and resettlement policies. Population policies which are inevitable requirement for the nation-building process, are tried to be understood with this institution. The effectivity of General Inspectorates in the Eastern parts of Turkey are tried to be shown, even if they create a small part of this broader project. In addition to these, this thesis highlights the importance of the General Inspectorates' intermediary role to impose the centralized power as decentralized units. This thesis which mostly bases on information from the Republican archive, attempts to examine nation-building process and demographic engineering policies by giving examples from the implementations of the General Inspectorates in the Eastern provinces.

Bu tez, 1927-1952 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Umumi Müfettişliklere nüfus mühendisliği, zorla göçertme ve yeniden iskan politikaları bağlamında odaklanmaya çalışmıştır. Erken dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ulusal kimlik inşasının kaçınılmaz bir gerekliliği olan nüfus politikaları bu kurum özelinde anlaşılmaya çalışılmıştır. Umumi Müfettişlikler, bu büyük projenin küçük bir parçası olsa da özellikle Doğu illerinde yaşanan yoğun göçlerde bu kurumların etkisi gösterilmeye çalışılmıştır. Bunlara ek olarak merkezi otoritenin bölgedeki aracı kurumu olarak temsiliyetinin de üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Ağırlıklı olarak Cumhuriyet arşivinden elde edilmiş bilgilerle oluşturulan bu çalışma, ulusal kimlik inşasını ve nüfus mühendisliği kavramlarını Umumi Müfettişliklerin Doğu illerindeki uygulamaları üzerinden örnekleyerek anlatmaya çalışmıştır

English