Aude Aylin de Tapia - Orthodox Christians and Muslims of Cappadocia: Intercommunal Relations in an Ottoman Rural Context (1839-1923)

Abstract: “Orthodox Christians and Muslims of Cappadocia: Intercommunal Relations in an Ottoman Rural Context (1839-1923)”

Aude Aylin de Tapia, Doctoral Candidate
at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, and the Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centre-asiatiques at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2016

This study explores the relations between Orthodox Christians (Rums) and Muslims from the beginning of the Tanzimat (1839) to the Exchange of populations between Greece and Turkey (1923). Focusing on the Turkish- and Greek-speaking Christian communities living in the villages and towns of the region of Cappadocia in the heart of Anatolia (i.e., the countryside surrounding the towns of Kayseri, Niğde, Nevşehir, and Aksaray) as well as on their interactions with Muslim populations that share the same settlements or live in neighboring villages. It asks how, in a rural context, forms of individual, communal, and collective identification were locally negotiated by ordinary people, at a time when nationalisms transformed and apparently strengthened identities based primarily on religious affiliation. The ways to share space, to organize economic networks, or to negotiate matrimonial strategies, religious conversions, worship places, and ritual practices are explored to ask if interactions may belong to a collective identity that transcends boundaries between religious groups.

 

 

Özet: “Kapadokya'da Yaşayan Hristiyan Ortodoks ve Müslümanlar: Osmanlı Kırsal Bölgede Cemaatler Arası İlişkiler (1839-1923)”

Aude Aylin de Tapia, Doktora Adayı, 2016
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
EHESS, Centre d'études turques, ottomans, balkaniques et centreasiatiques

Bu çalışma Tanzimat’ın başlangıcından (1839) Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi (1923) arasındaki dönemde Ortodoks Hristiyanlar (Rumlar) ile Müslümanlar arasındaki ilişkileri incelemektedir. Araştırmanın odak noktası Kapadokya bölgesinde (Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray şehirleri ve çevrelerindeki kırsal bölgeler) yer alan köy ve kasabalarda yaşayan Türkçe veya Rumca konuşan Ortodoks Hristiyan toplumları ile aynı yerleşim yerlerini paylaşan veya yakınlarda olan köylerde yaşayan Müslüman nüfus arasındaki etkileşimlerini içermektedir. Bu araştırmanın sormuş olduğu soru ilk görünüşe göre öncelikle dini eğilimlere dayalı bir milliyetçiliğin güçlendiği bir zamanda, kırsal bağlamda, bireysel, toplumsal ve kolektif kimlik formlarının yerel olarak, sıradan insanlar tarafından nasıl müzakere edildiğini sormaktadır. Ayrıca, paylaşılan ortak alanlar, ekonomik ağları organize etme, evlilik stratejileri, dini dönüşümleri, ibadet yerleri ve ritüel uygulamaları ile dini gruplar arasındaki sınırları aşan bir kolektif kimlik bilincinin olabileceğini incelemiştir.

English